Gmina Piecki daje mieszkańcom pieniądze na usuwanie azbestu

Gmina Piecki zachęca mieszkańców do usuwania wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości. Pula dotacji nie jest duża, dlatego warto się pośpieszyć.


Pieniądze przeznaczone na usuwanie szkodliwego dla zdrowia azbestu pochodzą ze środków budżetu gminy. – Wnioski przyjmowane będą do 30 września br., a umowy dotacyjne podpisywane są do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Kwota zabezpieczonych środków w budżecie gminy to 25 tys. złotych. Działanie musi zostać zrealizowane w tym roku – informuje Hubert Sadownikow, zastępca wójta.

Z dotacji mogą skorzystać podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, a zatem osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Na pieniądze mogą też liczyć jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Szczegółowe informacje oraz wniosek można uzyskać pod adresem BIP Gminy Piecki:

http://bip.piecki.com.pl/392/2839/Ogloszenie_o_uruchomieniu_dotacji_-_usuwanie_azbestu/

emes