Sępopol. Gruntowna przebudowa Placu Wolności

Jest to kolejna inwestycja o którą mieszkańcy zabiegali od wielu lat

Plac Wolności w Sępopolu zostanie gruntownie przebudowany. Remont zostanie dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.W najbliższy poniedziałek (30 września) zaplanowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy. Środki przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pokryją 50 procent kosztów związanych z realizowaną inwestycją.

Jest to kolejna inwestycja o którą mieszkańcy zabiegali od wielu lat. Obecna nawierzchnia drogi na niewielkim odcinku około 30 metrów wykonana jest z kostki betonowej (trylinki), a na pozostałej długości jest drogą gruntową o bardzo złym stanie technicznym.

Na nową konstrukcję drogi składać się będą trzy warstwy podbudowy, wykonane z różnej frakcji kruszyw i betonu, zakończone wierzchnią warstwą z polbruku. W ramach prac wykonane będą również chodniki, ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych.

Dodatkowe elementy towarzyszące drodze były niezbędne w projekcie z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowej punktacji, podczas postępowania konkursowego. Tego rodzaju ocena złożonych wniosków wymusza uwzględnianie dodatkowych elementów ulic w projektowaniu inwestycji nie zawsze koniecznych, czy też wnioskowanych przez mieszkańców.

Urząd Miejski w Sępopolu, ubiegając się o udzielenie dofinansowania, zmuszony był do uwzględniania w projekcie elementów towarzyszących drodze, za które uzyskuje się dodatkowe punkty. Łączna ocena punktowa decyduje o uzyskaniu bądź odmowie udzielenia wsparcia finansowego.

źródło: UM Sępopol

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net.