Sępopol. Remont drogi do Majmławki w 100 procentach sfinansuje KOWR

Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z około 200 sztuk płyt betonowych na odpowiedniej podbudowie cementowo-piaskowej

Pod koniec listopada Urząd Miejski w Sępopolu, sfinalizował umowę dotyczącą udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej przeznaczonej na naprawę drogi, prowadzącej z Dzietrzychowa do miejscowości Majmławki. Pieniądze przekazał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T w Olsztynie. Pochodzą z oszczędności oraz ze zwrotów niewykonanych inwestycji przez inne samorządy województwa warmińsko-mazurskiego.Sytuacja na rynku wykonawstwa drogowego,  na przestrzeni ostatnich 2 lat, wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi. Ilość firm wykonujących tego typu prace od lat jest niezmienna, a podaż inwestycji w ostatnim okresie znacznie wzrosła.

Ma to głównie związek za sprawą wprowadzenia: Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy też w związku ze wsparciem na tego typu zadania płynącym z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czy też Programu Transgranicznego Polska-Rosja. Wszystko to powoduje, że ceny usług dotyczących budownictwa drogowego znacznie wzrosły, a moce przerobowe firm pozostają na stałym poziomie. Dlatego też, wiele samorządów boryka się z problemem dotyczącym wyłonienia wykonawcy prac budowlanych, a tym którym nie uda się znaleźć wykonawcy, zmuszeni są do rezygnacji z przyznanego już dofinansowania.

Z takiej sytuacji skorzystała gmina Sępopol, która otrzymała środki nie wydatkowane przez inne samorządy. Do końca grudnia wyremontuje drogę z Dzietrzychowa do Majmławek. Niewielki odcinek drogi, który planuje wykonać, będzie stanowił I etap prac. Dalsze będa kontynuowane w następnych latach, pod warunkiem otrzymania kolejnego dofinansowania na ten cel.

Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z około 200 sztuk płyt betonowych na odpowiedniej podbudowie cementowo-piaskowej. Planowany termin zakończenia prac to koniec obecnego roku.

Źródło: Urząd Miejski w Sępopolu

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net