Bezpieczeństwo osób starszych tematem spotkania w Srokowie

fot. policja

W sali sesyjnej GOK w Srokowie odbyło się spotkanie z seniorami. W prelekcji uczestniczyli przedstawiciel władz Srokowa, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie oraz mieszkańcy gminy.


Spotkanie dotyczyło „Przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych”. Na zaproszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie oraz członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Srokowie przy wsparciu wójta w spotkaniu uczestniczyli liczni goście, a przede wszystkim sami mieszkańcy gminy. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec osób starszych oraz zmiana myślenia  i postaw społecznych w traktowaniu osób starszych.


Seniorzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, dzielili się swoimi doświadczeniami. Celem spotkania było zwiększenie świadomości seniorów, a tym samym zmniejszenie liczby przestępstw wyrządzanych na ich szkodę.

Pamiętajmy, jeżeli doświadczamy krzywdy lub jesteśmy świadkami przemocy zawsze możemy powiadomić Policję korzystając z numeru alarmowego 112, bądź skontaktować się z dzielnicowym.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania funkcjonalności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci zwrócili uwagę seniorów na ich udział w budowaniu bezpieczeństwa w swojej najbliższej okolicy poprzez przekazywanie policji informacji o miejscach zagrożonych przestępczością bądź innymi niepożądanymi zjawiskami korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.