Ponad pół tysiąca cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie?

Fot. archiwum W-MOSG

Po kontroli legalności zatrudnienia na terenie powiatu kętrzyńskiego funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Barcianach stwierdzili nieprawidłowości w powierzeniu pracy 543 obcokrajowcom. Okazało się, że przedsiębiorca płacił cudzoziemcom mniejsze wynagrodzenia niż w deklarowanych oświadczeniach o pracę.Funkcjonariusze Straży Granicznej objęli kontrolą 1 168 cudzoziemców i wykazali, że 525. obywateli Ukrainy, dziewięciu Białorusinów, siedmiu Gruzinów oraz dwóch Rosjan zatrudnionych był niezgodnie z przepisami. Obcokrajowcy pracowali w zakładach produkcyjnych na innych warunkach niż określone to było w oświadczeniach. Dodatkowo pracodawca nie dopełnił obowiązku poinformowania właściwego urzędu o niepodjęciu lub podjęciu pracy przez 196 cudzoziemców.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierują do sądu wniosek o ukaranie właściciela firmy, działającej na zasadach agencji pośrednictwa pracy.

Źródło: W-MOSG

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net