Sępopol. Gmina uzyskała środki na przebudowę kolejnej drogi

fot. archiwum gminy

Między samorządem województwa a gminą Sępopol zawarta została umowa dotyczącą przyznania wsparcia finansowego przeznaczonego na przebudowę drogi w miejscowości Dzietrzychowo. Środki przyznane gminie pochodzą z funduszy europejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którymi gospodaruje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.Kompletną dokumentację konkursową gmina złożyła jeszcze pod koniec sierpnia 2018 roku, ale dopiero obecnie możliwe było zawarcie stosownej umowy. Konstrukcja finansowa umowy przewiduje udział w kosztach inwestycji ze strony samorządu województwa w wysokości 63,63% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Natomiast wkład własny gminy wynosi pozostałe nieco ponad 36%.

Droga w Dzietrzychowie wykonana zostanie – podobnie jak inne już zrealizowane inwestycje np.: w Liskach, Domaradach, Langance, Wiatrowcu, Judytach, Parku, Pasławkach, Przewarszytach, czy też obecnie realizowana droga przy placu Wolności w Sępopolu – w swym zakresie obejmując wymianę podbudowy, wykonanie warstwy odsączającej oraz mrozochronnej, zwieńczonej nawierzchnią z kostki polbrukowej, na podsypce cementowo-piaskowej. – Mamy nadzieję, że ogłoszone niebawem postępowanie przetargowe wyłoni wykonawcę prac budowlanych, co w obecnym czasie jest niezmiernie trudne z uwagi na dużą podaż zleceń na tego typu usługi. Planowane zakończenie inwestycji to połowa bieżącego roku – deklaruje Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola.

Na rozstrzygnięcie czekają kolejne wnioski złożone w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (3 drogi), Programu Transgranicznego Polska-Rosja (6 dróg), a także kolejne w ramach Krajowego Ośrodki Wsparcia Rolnictwa (ponad 10 dróg).

źródło: sepopol.pl

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net