Droga Borki Wielkie – Mrągowo za trzy lata? Znamy wykonawcę fragmentu S16

fot. archiwum GDDKiA Olsztyn

Wyłoniono (w końcu?) wykonawcę przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo. Zadanie w terminie 36 miesięcy zrealizuje firma PORR S.A. za kwotę 625 887 983,37 zł. Jeśli nie będzie odwołań to po zakończeniu kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będzie można podpisać umowę. Według szacunków GDDKiA może to nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.


Do oceny ofert przyjęto m.in. kryterium czasu realizacji kontraktu, które wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji inwestycji wynosi 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). W postępowaniu zastosowano także –  oprócz czasu realizacji kontraktu – inne kryteria oceny ofert. Wzięto pod uwagę cenę, przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające oraz konstrukcje wsporcze.


S16 – kolejny etap rozbudowy
Jak czytamy w komunikacie olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad „planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe. Przewiduje się również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych (ekranów akustycznych) oraz wykonanie nasadzeń”.

Szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo
GDDKiA przekonuje, że budowa nowej drogi skróci czas przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas, spaliny i wibracje. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2020-2023.

To kolejny przetarg na wykonanie projektu i budowę drogi ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą planowano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty najkorzystniejszej wyniosła 708 648 065,00 zł, natomiast GDDKiA zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 604 970 252,08 zł.

źródło GDDKiA Olsztyn

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net