Akcja krwiodawcza w Barcianach. 10 litrów krwi dla potrzebujących

Fot. W-MOSG

Cenny dar trafi do potrzebujących dzięki funkcjonariuszom z Klubu HDK przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach, którzy wspólnie z funkcjonariuszami Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zorganizowali akcję krwiodawczą.W ubiegły czwartek (12.03) w Placówce Straży Granicznej w Barcianach swoim cennym darem podzieliły się 22 osoby. – Podczas akcji zebrano blisko 10 l życiodajnego płynu. Punkt krwiodawczy obsługiwało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Oddział Terenowy w Giżycku – poinformowała Anna Matejuk-Ficek z W-MOSG.

Źródło: W-MOSG