Mrągowscy radni zagłosują „po nowemu”. Klub MIS proponuje własne rozwiązanie

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. pixabay.com

Obecna sytuacja epidemiczna powoduje szereg kłopotów i ogromne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu całego społeczeństwa. Wprowadzono już zdalne nauczanie, odbywają się zdalne posiedzenia Sejmu i Senatu, a nawet koncerty online.Idąc tym tropem mrągowscy samorządowcy przygotowują się do pierwszej korespondencyjnej sesję Rady Miejskiej. Pytanie tylko jak to będzie wyglądało?

W piątek 3 kwietnia do radnych wpłynęła informacja wraz z dołączonym porządkiem obrad o XX sesji Rady Miejskiej. Sesja zwołana na wniosek burmistrza Stanisława Bułajewskiego, ma się odbyć 8 kwietnia (materiały sesja RM 08.04.2020). Na skrzynki mailowe radnych trafiły „wytyczne” co do sposobu przeprowadzenia korespondencyjnego posiedzenia rady oraz zasad przeprowadzania głosowania.

Z uzasadnienia, które w imieniu Biura Rady wysyła radnym Małgorzata Tomaszewska, wynika, że „sesja zwołana jest w trybie art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” – co oznacza, że w dniu sesji radni mają zostać w domach. Jest też prośba o „o aktywne uczestnictwo w sesji za pośrednictwem poczty elektronicznej i śledzenie transmisji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

W związku z wieloma wątpliwościami w kwestii proponowanego przebiegu obrad oraz zasad przeprowadzania głosowania radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej wysłali na ręce przewodniczącego Henryka Nikonora pismo, w którym z jednej strony wytknęli nieścisłości lub wątpliwości, a z drugiej dołączyli swój projekt regulaminu sesji w trybie zdalnym.

Radni MIS wytknęli propozycję zwoływania korespondencyjnych komisji stałych w obecnej sytuacji epidemiologicznej, w momencie kiedy sesja ma się odbyć na wniosek burmistrza, który jest autorem przygotowanych projektów uchwał. Na szczęście przewodniczący komisji stałych nie zdecydowali się na zwołanie posiedzeń w trybie korespondencyjnym, co – jak się okazuje – miało być i tak jedynie propozycją.

Drugą wątpliwość radnych wzbudził punkt, z którego wynika, że „w przypadku złożenia wniosku mniejszości dotyczącego projektu uchwały, będzie on poddany pod głosowaniu w trybie e-mailowym, tylko w przypadku, gdy zostanie odrzucony wniosek komisji.” – Czy to oznacza, że pojedynczy radny nie ma prawa złożyć wniosku formalnego lub większość radnych? – to pytanie radni skierowali bezpośrednio do przewodniczącego rady. Konkretnej odpowiedzi nie dostali. W zamian otrzymali po raz kolejny ten sam regulamin, podpisany przez osobę, która z ramienia UM obsługuje funkcjonowanie rady.

Zadowalającej odpowiedzi brakuje też na pytanie o samą formę głosowania. Jak wynika z treści pisma „w przypadku nie oddania głosu przez radnego w ciągu 15 minut od zarządzenia głosowania, Biuro Rady nawiąże z radnym kontakt telefoniczny w celu ustalenia przyczyny braku głosu, ewentualnie uzyskania informacji o sposobie głosowania” – radni dociekają: – Czy ono jest mailowe, telefoniczne? Kto będzie dzwonił, skąd, jak będzie weryfikowana i dokumentowana decyzja radnego dotycząca jego udziału w głosowaniu?

Opozycyjni radni takich wątpliwości i nieścisłości w przygotowanej propozycji widzą więcej (propozycja regulaminu do zdalnej sesji złożona przez MIS). To, jak sesja w nowej formule będzie wyglądała, zobaczymy już w środę 8 kwietnia. – Zachęcamy państwa do oglądania obrad sesji Rady Miejskiej, co może być fajną alternatywą na dużą ilość czasu w związku z zakazami związanymi z wychodzeniem z domów w obecnej sytuacji – dodają w swoim oświadczeni radni MIS. Sesja rozpocznie się o godz. 15. Ma być transmitowana w internecie.

ms

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net