Sezon na wypalanie traw w pełni. Dwie nocne akcje strażaków z Olszewa

Fot. OSP Olszewo/facebook

Strażacy z OSP Olszewo w gminie Mikołajki w ciągu kilku godzin dwukrotnie wyjeżdżali do palących się łąk. Mimo zakazów i słonych kar nadal znajdują się „amatorzy” wypalania traw.Druhowie-ochotnicy z Olszewa pierwszy post o wyjeździe do palącej się łąki napisali chwilę przed godz. 23. – O godzinie 21:00 zostaliśmy zadysponowani do pożaru trawy niedaleko Szkoły Podstawowej w naszej miejscowości. Do akcji udaliśmy się średnim wozem ratowniczo-gaśniczym Star 266. Spaleniu uległo kilkaset metrów kwadratowych suchej trawy.

Nie zdążyli zdobyć choćby pierwszego „lajka” a już musieli udać się do miejscowości Grabówek, gdzie ktoś podpalił trawę na nasypie kolejowym. – To już druga nasza akcja tej nocy w ciągu dwóch godzin – napisali potem na swoim profilu w mediach społecznościowych. – Tuż przed godziną 23. otrzymaliśmy informację o pożarze. Jak można było się spodziewać również chodziło o pożar trawy. Tym razem lokalizacja pożaru znajdowała się w miejscowości Grabówek na nasypie kolejowym.

Prócz strażaków z Olszewa był też zastęp OSP Grabówka. Nie obyło się bez podania dwóch prądów wody, a na miejscu działań pojawił się także patrol policji.

Fot. OSP Olszewo/facebook

WYPALANIE TRAW JEST NIEDOZWOLONE i NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE!
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1614, z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt 12: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami): „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  • rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  • korzystania z otwartego płomienia,
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz.618, z późn. zm.) – kara aresztu, grzywny lub nagany, której wysokość w myśl art. 24, § 1 kw może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia.

Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy nie narazisz życia swojego i innych.

źródło: OSP Olszewo/KPP Mrągowo

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net