Co z realizacją największego przedsięwzięcia w historii Mrągowa?

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. pixabay.com

To miał być największy projekt inwestycyjny w historii Mrągowa, jak mówił jeszcze w styczniu burmistrz Stanisław Bułajewski. Miał, bo wciąż nie wiadomo czy będzie.W marcu ub.r. Mrągowo otrzymało ponad 16 milionów złotych dofinansowania na realizację budowy i przebudowy głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta. Projekt został zgłoszony do konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 rok wcześniej, w sierpniu 2018 jeszcze za kadencji poprzedniego samorządu.

Realizacja tej inwestycji ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście. Docelowo ma umożliwić od dawna oczekiwaną przebudowę dróg w tzw. śródmieściu. Największy projekt inwestycyjny przygotowywany od lat przez miasto Mrągowo uzyskał ponad 16,6 miliona złotych dofinansowania z UE. Całkowita wartość projektu to 24,16 miliona złotych. To duży sukces przygotowujących projekt – ówczesnej burmistrz Otolii Siemieniec, pracowników Urzędu Miejskiego oraz dyrektora ZWiK Mrągowo Andrzeja Wołosza i pracowników spółki.

W sierpniu 2019 roku rozstrzygnięto przetarg na inwestora zastępczego (osoba lub firma, która na podstawie umowy z inwestorem bezpośrednim podejmuje wszystkie czynności, do których inwestor bezpośredni zobowiązany jest w ramach procesu budowlanego, inaczej mówiąc zastępuje inwestora bezpośredniego – dop.red.). Zostało nim przedsiębiorstwo usługowo-budowlane, które jako jedyne złożyło ofertę. W styczniu b.r. klub radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej domagał się informacji, dlaczego nie przeprowadzono jeszcze procedury wyboru wykonawcy i jak przebiega współpraca Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji (odpowiedzialnego za inwestycję) z inwestorem zastępczym.

W umowie z inwestorem zastępczym ustalono termin zakończenia wykonania zlecenia do dnia 29 lipca 2022 roku — odpowiedział wówczas z upoważnienia burmistrza jego zastępca Tadeusz Łapka. — Ponadto wskazano termin czterech tygodni od podpisania umowy na przedłożenie zamawiającemu projektu SIWZ na roboty budowlane. Wykonawca wywiązał się z powyższego obowiązku, niemniej jednak wnosiliśmy uwagi do przesłanej specyfikacji, co wpłynęło na termin ogłoszenia przetargu. W związku z faktem, iż przetarg został już ogłoszony, w chwili obecnej nie widzę zagrożenia związanego z realizacją przedmiotowej umowy przez inwestora zastępczego.

Przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych ogłoszono 22 stycznia – dwa dni po złożeniu zapytania przez klub radnych. Otwarcie ofert zaplanowano na 10 lutego, jednak termin wyłonienia wykonawcy przesuwano kilkukrotnie. W chwili obecnej pojawił się kolejny problem – niebawem mija termin ważności pozwolenia na budowę i ważność projektu. O informacje na ten temat zabiegają radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej. — Na jakim etapie jest temat inwestycji budowy i przebudowy głównych kolektorów deszczowych? — docieka radny Waldemar Cybul, który w imieniu klubu MIS wysłał szereg zapytań dot. inwestycji m.in. o datę ważności projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, a także o ostateczny termin rozpoczęcia realizacji.

Urząd Miasta póki co sprawy nie komentuje, ale wciąż nie ma pewności czy największa inwestycja w historii Mrągowa w ogóle dojdzie do skutku. Czekamy na dalszy ciąg wydarzeń, niemniej ciężko sobie wyobrazić sytuację, by miasto zaprzepaściło swoją szansę.

ems

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net