Nieuczciwy przedsiębiorca z Kętrzyna przyłapany! Kara go nie minie

Fot. UMK

Przedsiębiorca, który podrzucał śmieci – złapany na gorącym uczynku! O tym procederze w czwartek (7 maja) jeden z mieszkańców Kętrzyna powiadomił PGK „Komunalnik”.Przedsiębiorca wyrzucał duże ilości śmieci do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne wyłącznie dla mieszańców. Informację niezwłocznie przekazano do Urzędu Miasta, którego pracownicy wraz ze Strażą Miejską natychmiast podjęli działania wyjaśniające i pozwalające na identyfikację przedsiębiorcy. Ten nie okazał umowy ani nie posiadał pojemników na odbiór odpadów, w związku z czym został ukarany mandatem.

Takie działania są niedopuszczalne. Każdy przedsiębiorca powinien mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów i posiadać stosowne pojemniki – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna. – Straż Miejska kontroluje i będzie nadal intensywnie przeprowadzała kontrole w tym zakresie. Celem kontroli jest zminimalizowanie zjawiska podrzucania odpadów z punktów handlowych, usługowych, czy gastronomicznych do miejsc gromadzenia odpadów wyznaczonych wyłącznie dla mieszkańców – dodaje burmistrz.

Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na wywóz odpadów z odpowiednią firmą grozi mandat do 500 złotych.

Źródło: UM Kętrzyn