Operacja FOA 2020 Land z udziałem przedstawiciela kętrzyńskiej jednostki szkoleniowej

W zakończonej w maju Wspólnej Operacji FOA 2020 Land uczestniczył chor. szt. SG Łukasz Pawłowski z Zakładu Bezpieczeństwa w Komunikacji. W Bułgarii przedstawiciel Centrum Szkolenia SG wystąpił w roli funkcjonariusza ds. nadzoru granic (Border Surveillance Officer).Głównym celem powyższego przedsięwzięcia było wzmocnienie ochrony granicy bułgarsko-serbskiej w obliczu kryzysu migracyjnego. Pomimo wprowadzanych ograniczeń w Bułgarii, które miały na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19, wszystkie zadania były realizowane. Kontynuacja działań wspomagających Bułgarską Policję Graniczną oraz rozpoczęcie tzw. „szybkiej interwencji” w Grecji jest doskonałym przykładem, iż Straż Graniczna jest przygotowana na wsparcie wszystkich międzynarodowych inicjatyw, bez względu na zaistniałe okoliczności.

źródło: CS