Bartoszyce. Urząd Miasta szybko zareagował na problem mieszkańców

Urzędnicy zareagowali błyskawicznie. Dziś studzienka ma nową pokrywę i nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników parku (Fot. Tomasz Miroński)

Urzędnicy z Urzędu Miasta Bartoszyce szybko zareagowali na problem dziurawej studzienki w Parku Elżbiety. Dziś studzienka ma nową pokrywę i nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników parku.  O problemie zniszczonej pokrywy studzienki instalacji burzowej w Parku Elżbiety w Bartoszycach, poinformował nas czytelnik. W jego imieniu poinformowaliśmy o problemie urzędników z bartoszyckiego ratusza. Ci zareagowali błyskawicznie:

– W odpowiedzi na Pana pismo, (…) dotyczące zniszczonej pokrywy studzienki w Parku Elżbiety informuję, że przedmiotowa studnia została zabezpieczona nową pokrywą.
Jednocześnie chciałbym za Pana pośrednictwem podziękować czytelnikowi za
informację o wszelkich uszkodzeniach i dewastacji mienia miejskiego
zagrażającego zdrowiu lub bezpieczeństwu mieszkańców – odpowiedział na nasze pytanie Ireneusz Tarasewicz z Urzędu Miasta Bartoszyce.

Tomasz Miroński