Rozwój Lokalny od A do Z. Mrągowskie warsztaty Smart City

Fot. UMM/mragowo.pl/archiwum

Zespół Miejski ds. Rozwoju Lokalnego przy użyciu technologii 10D ocenił 29 produktów Mrągowa. Warsztaty Smart City odbyły się w połowie tygodnia w Centrum Kultury i Turystyki.Użyta podczas kolejnego spotkania Zespołu Miejskiego ds. Rozwoju Lokalnego matryca wielowymiarowa pozwala na ocenę poszczególnych elementów wartości dodanej i potencjału rozwoju. Pozwala np. generować dochody mieszkańców, przedsiębiorców
i samorządu, wzmacniać więzi społeczne, a także może być pomocna w poprawie środowiska naturalnego, jakości życia mieszkańców, jak również jakości infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni publicznej, ale też może pomóc w rozpoznawalności miasta.

Spotkanie, które odbyło się w CKiT jest składową przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Wśród lokalnych produktów poddanych ocenie znalazły się między innymi: Piknik Country, Mazurska Noc Kabaretowa, Festiwal Kultury Kresowej, trasy i ścieżki rowerowo-piesze, działalność hotelarska i gastronomiczna, usługi uzdrowiskowo-sanatoryjne, amfiteatr, miasteczko Mrongoville, SMS „Baza” Mrągowo czy Maślanka Mrągowska.

MAPOWANIE PRODUKTÓW MATRYCA 10D – prezentacja

źródło: mragowo.pl