Jest decyzja sądu w sprawie Rosjanina oskarżonego o przetrzymywanie zakładnika. Wyrok jest nieprawomocny

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. pixabay.com

W lipcu Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał Karena V. na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został uznany za winnego popełnienia przestępstw polegających m.in. na wzięciu i przetrzymywaniu zakładnika.


W kwietniu ub. roku Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Karenowi V., obywatelowi rosyjskiemu oskarżonemu o popełnienie pięciu przestępstw na terenie Rosji i Polski. W pierwszym i zarazem najpoważniejszym zarzucie Karen V. został oskarżony o to, że w okresie od 13 do 17 marca 2017 r. na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wziął, a następnie przetrzymywał zakładnika w osobie Artura K. (obywatela Polski) oraz groził m.in. śmiercią i porwaniem syna Teresie S. (obywatelce Polski) jako świadkowi w prowadzonym przez policję postępowaniu o „stalking”.

W ocenie prokuratora Karen V. chciał w ten sposób zmusić Teresę S. do zmiany obciążających go zeznań. Ponadto wzięcie i przetrzymywanie Artura K. jako zakładnika miało wiązać się z wielokrotnym grożeniem K. śmiercią, w tym z użyciem noża, zaborem pieniędzy (6 tys. rubli, 500 euro i 1,8 tys. zł) i użytkowanego przez niego samochodu marki BMW o wartości około 35 tys. zł oraz próbą zmuszenia go do zapłacenia 30 tys. euro w zamian za uwolnienie.

Cztery kolejne zarzuty przedstawione Karenowi V. dotyczyły grożenia śmiercią Arturowi K. w dniu 26 października 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Bartoszyce, a także pozbawienia wolności Teresy S., Łukasza S. i Krzysztofa S. w okresie od 13 do 14 marca 2017 r. na terenie Obwodu Kaliningradzkiego oraz grożenia śmiercią dwóm ostatnim pokrzywdzonym w celu skłonienia ich do zaniechania powiadomienia organów ścigania o porwaniu Artura K. i pozbawieniu wolności pokrzywdzonych.

Karen V. został zatrzymany w dniu 8 listopada 2018 r., a następnie decyzją Sądu zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Proces Karena V. rozpoczął się w dniu 26 czerwca 2019 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Karen V. nie przyznał się do popełnienia żadnego z zarzucanych mu przestępstw i złożył obszerne wyjaśnienia, wskazując, że obciążający go świadkowie złożyli fałszywe zeznania motywowane zemstą i chęcią wyeliminowania go z granicy polsko-rosyjskiej, ponieważ miał on stanowić przeszkodę w nielegalnym procederze, który uprawiali.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 8 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał oskarżonego za winnego popełnienia czterech z pięciu zarzucanych mu czynów, w tym czynu dotyczącego wzięcia i przetrzymywania zakładnika, i skazał go za to na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonego także obowiązek naprawienia szkody w kwocie 4387 zł na rzecz Artura K. oraz w kwocie 50 tys. zł na rzecz Teresy S.. Ponadto, względem oskarżonego orzeczony został zakaz kontaktowania się bezpośrednio i za pośrednictwem innych osób, jak również przy użyciu wszelkich form komunikacji oraz zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 100 metrów wobec pokrzywdzonych Artura K., Teresy S., Łukasza S. i Krzysztofa W. – na okres 10 lat co do każdego z nich.

Tym samym wyrokiem Sąd uniewinnił Karena V. od zarzutu kierowania gróźb karalnych wobec Artura K. w dniu 26 października 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Bartoszyce.

W ocenie Sądu Okręgowego w Olsztynie analiza całości materiału dowodowego w tej sprawie wskazuje, że zdarzenia dotyczące m.in. wzięcia i przetrzymywania zakładnika niewątpliwie miały miejsce.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

źródło: Sąd Okręgowy w Olsztynie