Zamek w Reszlu otwarty na kulturę i sztukę. W sobotę wystawa i koncert

Wystawa miała miejsce także rok temu. Fot. Foto Strzelec (FB/Foto-Strzelec)

W sobotę 25 lipca o godz. 16:00 na zamkowym dziedzińcu, odbędzie się Wernisaż Wystawy Poplenerowej GRUNWALD-ART, zakończony koncertem Tomasza Szweda. To doskonała okazja do podziwiania prawdziwych dzieł sztuki cenionych artystów, a także by posłuchać co sami mają o nich do powiedzenia.


Plener „Grunwald-art” po raz pierwszy został zorganizowany w 2009 roku. Jego celem było wypracowanie koncepcji kolejnych edycji pleneru i stworzenie miejsca spotkań profesjonalnych artystów z Polski, Litwy, Rosji i Niemiec. Plener stał się doskonałą okazją do nowego, twórczego spojrzenia na historię regionu oraz stworzył możliwość dialogu ponad granicami kulturowymi i społecznymi, realizując ideę porozumienia między narodami.

W roku 2010 odbyła się wyjątkowa edycja, związana z obchodami 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem. Ponieważ był to rok szczególny cel pleneru był wyraźnie określony – artyści tworzyli dzieła związane z bitwą lub inspirowane tym wydarzeniem. Praca na „zadany” temat okazała się bardzo inspirująca, stając się jednocześnie znakomitym artystycznym impulsem do tworzenia.

Międzynarodowe spotkanie zaowocowały wspaniałymi dziełami. Każdy z malarzy inaczej podszedł do tematu. Powstały indywidualne dzieła, pokazujące nie tylko to, w jak różny sposób myślimy o tym wydarzeniu, ale także i to, jak rożne znaczenie może ono mieć dla każdego z nas. Artystyczny dialog prowadzony uniwersalnym językiem sztuki ukazał zarówno twórcom jak i odbiorcom nowe sensy, skłonił do wielu interesujących przemyśleń.

Na wyjątkowy nastrój plenerów duży wpływ mają wnętrza reszelskiego zamku. Piękne, gotyckie sklepienia, malowniczy dziedziniec czy zakamarki międzymurza – wszystko to tworzy atmosferę, której nie sposób zapomnieć.


Głównym organizatorem międzynarodowych plenerów malarskich „Grunwald-art” jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Artyści przyjeżdżają na zaproszenie marszałka.