Czterdziestu chorążych zakończyło szkolenie w kętrzyńskim CSSG

Fot. archiwum CSSG

Czterdziestu słuchaczy przystąpiło do dwudniowych egzaminów będących finałem szkolenia w zakresie szkoły chorążych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.


Po podliczeniu punktów uzyskanych przez poszczególnych słuchaczy uczestniczących w egzaminach, komisja wyłoniła funkcjonariusza z najlepszym wynikiem. Najlepsza okazała się st. sierż. SG Sylwia Ilczuk z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (ze średnią 4,94). Komendant CSSG uhonorował funkcjonariuszkę okolicznościowym grawertonem z absolwentką.

W kolejnym kroku funkcjonariusze powrócą do swoich macierzystych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, aby realizować zadania służbowe.

Uroczystości zakończenia szkolenia przewodniczył komendant centrum płk SG Adam Pacuk. W spotkaniu brał udział również zastępca komendanta płk SG Mirosław Doroszkiewicz, a także kierownicy komórek organizacyjnych CSSG.

źródło: CSSG