…I polała się krew w Barcianach! Trzynaście litrów od krwiodawców

W Barcianach krew oddaje też wójt Marta Kamińska. Fot. archiwum PSG w Barcianach

Odbyła się już piąta akcja pn. „Poleje się krew” zorganizowana przez klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach.


W czwartek łącznie 29. krwiodawców z Barcian oddało dokładnie 13,05 litra tego życiodajnego płynu. Jak podkreślają sami organizatorzy akcji w zbiórce wzięło udział dziewięć kobiet oraz aż jedenastu nowych krwiodawców, którzy oddali krew po raz pierwszy w życiu!

Tym cennym darem podzielili się funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Drogosz, Pilca, Srokowa i Barcian, funkcjonariusze policji, pracownicy Urzędu Gminy w Barcianach z wójt Martą Kamińską na czele oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Barcianach i Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, a także mieszkańcy gmin Barciany i Srokowo.

Akcję Krwiodawstwa zabezpieczało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Oddział Terenowy w Giżycku.

źródło: klub HDK PCK przy PSG w Barcianach

Fot. archiwum PSG w Barcianach