Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego Cittaslow w Sępopolu

Aleksandra Burczyk ze Szkoły Podstawowej z Wiatrowca (Fot. Archiwum szkoły)
Było kolorowo, kreatywnie i sympatycznie – poznaliśmy laureatów Gminnego Konkursu Plastycznego, który Urząd Miejski w Sępopolu zorganizował w związku z obchodami Tygodnia Cittaslow.

— Wszystkie prace były kolorowe i pomysłowe, a uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym, włożyli wiele wysiłku i zaangażowania w swoje prace, za co serdecznie dziękuje — podsumowała wydarzenie burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk.

Uczniowie z czterech szkół gminnych zaprezentowali swoje talenty plastyczne w dwóch kategoriach. Temat dla klas I – III brzmiał: „Wykonaj wizerunek Ślimaka Cittaslow”, a dla klas IV – VIII: „Jak chciałabyś/chciałbyś, aby idea Cittaslow zmieniała Sępopol”. 

Konkurs miał na celu przybliżenie młodym ludziom idei ruchu Cittaslow oraz pobudzenie kreatywności młodych sępopolan. To z jakim odzewem spotkał się konkurs przeszło największe oczekiwania organizatorów. Wzięło w nim udział prawie 150 uczniów, dlatego komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Człokoiwe komisji podkreślali, że większość prac była bardzo pomysłowa i wykonana na bardzo wysokim poziomie.

Po długich obradach komisja konkursowa, postanowiła uhonorować następujących uczniów:

Kategoria I-III

Miejsce I – Aleksandra Burczyk – Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu.

Miejsce II – Filip Pawlak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu.

Miejsce III – Lena Runowicz – Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie.

Kategoria IV-VIII:

Miejsce I – Piotr Łuszczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu.

Miejsce II – Wiktoria Roman – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu.

Miejsce III – Henryk Piorun – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu.

Nagrodę specjalną otrzymał Piotr Szafrański – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu.

W związku z wysokim poziomem jury postanowiło przyznać wyróżnienia: Lenie Grudzień – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu, Kacprowi Strojnemu – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu, Dominikowi Szafrańskiemu – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu oraz Lenie Szymańskiej – Szkoła Podstawowa w Ponikach.

— Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich rodziców i nauczycielom, a laureatom gorąco gratulujemy. Zapraszamy również do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miejski w Sepopolu — dodała burmistrz Irena Wołosiuk.

Tomasz Miroński