[OKIEM RADNEGO] Przedłużający się termin oddania do użytku drogi wojewódzkiej 512

W marcu 2021 r. zgłosiłem na XXV Sesję Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego interpelację w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej 512 z Pieniężna do Bartoszyc realizowanej w powiatach: Bartoszyckim i Braniewskim. Zgodnie z harmonogramem prace przy modernizacji tej drogi mają się zakończyć we wrześniu 2021 roku.


Przebudowywany fragment drogi wojewódzkiej ma blisko 48 kilometrów i znajduje się w powiatach braniewskim i bartoszyckim, na terenie Pieniężna, Górowa Iławeckiego oraz Bartoszyc. W ramach modernizacji drogi wojewódzkiej 512 zaplanowano budowę obwodnicy Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy, korektę łuków poziomych i pionowych, a także budowę i przebudowę skrzyżowań drogowych, obiektów inżynierskich, mostów i przepustów oraz zatok autobusowych, chodników i miejsc postojowych. W planie jest także realizacja stanowisk do ważenia pojazdów ciężarowych z miejscem obsługi pojazdów oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych. Pojawi się nowe oświetlenie uliczne. Zostanie wykonane odwodnienie drogi oraz jej poszerzenie.

Inwestycja ta od swojego początku stała się wyzwaniem dla wykonawcy, ponieważ trzeba było tak skoordynować dostawy materiałów, by nie przerywać prac prowadzonych na wielu odcinkach, przy jednoczesnym zapewnieniu okolicznym mieszkańcom dojazdu do posesji. Dodatkową trudność stanowiła duża odmienność gruntu na poszczególnych fragmentach. 

W sprawie niszczenia dróg gminnych oraz powiatowych przez pojazdy wykonawcy modernizacji drogi wojewódzkiej nr 512 na terenie Gminy Górowo Iławeckie oraz Gminy Bartoszyce, pisałem w interpelacji do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2 grudnia 2019 r. Zgłaszający się do mnie, jako radnego województwa, mieszkańcy wspomnianych gmin wskazywali, że prowadzone przez wykonawcę modernizacji drogi wojewódzkiej nr 512 prace budowlane odbywają się kosztem dewastacji dróg lokalnych, często uniemożliwiając wydostanie się tych ludzi z miejsca zamieszkania. Notorycznie zdarzały się przypadki przemieszczania się 40-tonowych pojazdów budowy po drogach z zakazem wjazdu pojazdów o masie powyżej 10 ton. Mieszkańców niepokoił fakt, że ciężki sprzęt budowlany jeździ po drogach zupełnie nieprzystosowanych do takich obciążeń i je niszczy.

O tej bulwersującej sprawie donosił również lokalny tygodnik „Goniec Bartoszycki”, który w artykule z 29 listopada 2019 r. alarmował, iż mieszkańcy Deksyt, Weskajm, Wajsnor i innych miejscowości mają już dość ruchu pojazdów ciężarowych i ciężkiego sprzętu po drogach gminnych. Drogi były zniszczone i nieprzejezdne, ponieważ zdaniem mieszkańców kierowcy ciężarówek wykonawcy modernizowanej DW 512, łamiąc prawo, nie przestrzegali ustanowionych tam zakazów. Ludzie zamieszkujący wspomniane miejscowości mieli olbrzymi problem z dojazdem do Bartoszyc lub Górowa Iławeckiego. 

Obecnie budowa jest już na tyle zaawansowana, że na początku 2021 r. wykonawca planował przekazać gotowy odcinek od skrzyżowania na Kandyty do skrzyżowania na Piasek – z przebudową kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych i gazowych, a także z nowym oświetleniem ulicznym w miejscowościach Worławki, Górowo Iławeckie i Piasty Wielkie. Nowa będzie też kanalizacja deszczowa, przepusty i most nad rzeką Elmą w Wiewiórkach.  O gotowości przekazania gotowego odcinka zmodernizowanej drogi wojewódzkiej od skrzyżowania na Kandyty do skrzyżowania na Piasek mówił w wywiadzie kierownik budowy, który został opublikowany w styczniu 2021 r. na łamach popularnego portalu branżowego „Rynek Infrastruktury”. Fakt ten został potwierdzony przez wykonawcę również w artykule prasowym pt. „Piasty Wielkie. Kierowcy jeżdżą drogą na własną odpowiedzialność”, który został opublikowany w lutym 2021 r. na łamach lokalnego tygodnika „Goniec Bartoszycki”. Wskazano tam również, że pomimo tego, iż przedmiotowy odcinek nie został oddany do użytku – odbywa się na nim ruch pojazdów. Jeżdżą po niej auta osobowe, ciężarowe oraz komunikacji zbiorowej. Z tej ostatniej korzystają mieszkańcy Piast Wielkich, np. odwożąc dzieci do szkół. Zdarza się, że pojazdy przejeżdżające przez Piasty Wielkie osiągają prędkość 80 km na godzinę, a droga jest nieodśnieżona.  

Wskazując w swojej interpelacji z 12 marca 2021 r. powyższe fakty zadałem Marszałkowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego pytanie, kiedy gotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 512 od skrzyżowania na Kandyty do skrzyżowania na Piasek zostanie oddany do użytkowania. Na tę decyzję Zarządu Województwa czekają z niecierpliwością użytkownicy przedmiotowej drogi, którzy będą mogli bezpiecznie przemieszczać się w stronę Górowa Iławeckiego oraz Bartoszyc.

Dr Marcin Kazimierczuk