[OKIEM RADNEGO] Propedeutyka prawa w liceach

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uruchomił w 2016 roku program, zatytułowany: Propedeutyka prawa w liceach województwa warmińsko-mazurskiego. Będąc kierownikiem tego projektu wraz z moimi koleżankami i kolegami, pracownikami Wydziału Prawa i Administracji UWM, przekonujemy młodzież, że znajomość podstawowych zasad prawa jest ważna, żeby dobrze wejść w dorosłość.


Wydział Prawa i Administracji wyszedł z inicjatywą, aby zwiększać świadomość prawną uczniów klas maturalnych liceów i szkół ponadpodstawowych. Rozpoczęliśmy nasz program, w którym realizujemy kilka bloków tematycznych – główne to: wprowadzenie do prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego. Ma on na celu nie tylko promocję WPiA UWM w Olsztynie, ale także przybliżenie uczniom klas maturalnych zasad i najważniejszych rozwiązań poszczególnych gałęzi prawa oraz zwiększenie świadomości prawnej młodzieży. Jeśli młody człowiek będzie miał wiedzę z podstaw prawoznawstwa, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i konstytucyjnego, jego świadomość, postrzeganie tych instytucji prawnych zmieni się. Zacznie to rozumieć. Nie będzie też popełniać błędów związanych z wyborami dotyczącymi zobowiązań, które go czekają w przyszłości – chociażby w przypadku umów kredytowych. Chcemy działać, edukować młodych ludzi, żeby mogli oni w przyszłości świadomie podejmować decyzje w gąszczu przepisów prawnych. Nasza kadra naukowo-dydaktyczna jest przygotowana do przekazywania wiedzy w ciekawy sposób. Ponadto łączymy teorię z praktyką, bo w większości sami wykonujemy zawody prawnicze. A to jest bardzo interesujące dla młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłość.

Pracownicy Wydziału Prawa (kadra profesorska, adiunkci, asystenci i doktoranci) prowadzą Propedeutykę prawa realizując godziny lekcyjne w ramach zajęć między październikiem a lutym – tak, żeby w drugim semestrze uczniowie mogli skupić się wyłącznie na egzaminie dojrzałości. Spotkaliśmy się z życzliwością szkół m. in. w Bartoszycach, Braniewie, Lidzbarku Warmińskim, Górowie Iławeckim, Ornecie, ale też i innych. Dyrekcja udostępnia nam czas lekcyjny i dzięki temu możemy wpajać młodym ludziom podstawowe zasady prawa. Szczególnie dobrze współpracuje nam się z dyrekcją i gronem pedagogicznym takich szkół jak: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, Zespół Szkół w Górowie Iławeckim, Liceum  Ogólnokształcące  im. Feliksa  Nowowiejskiego w Braniewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim.

Jak już wspomniałem, mamy dwa cele – pierwszy to zwiększenie świadomości prawnej wśród młodych ludzi – maturzystów, którzy za chwilę wkroczą w dorosłość i będą musieli podejmować decyzję, co dalej robić ze swoim życiem. A drugi to promocja Wydziału Prawa i Administracji UWM, otwarcie się na przyszłych absolwentów liceów. Chcemy pokazać, że studiowanie prawa daje możliwość spełnienia marzeń. Erich Fromm napisał kiedyś esej filozoficzny pod tytułem „Mieć czy być”. Książka porusza problem dwóch głównych sposobów egzystencji. Jeden z nich zakłada czerpanie satysfakcji z życia przez posiadanie, drugi przez bycie. Zawód prawnika to łączy. Można być kimś, a jednocześnie mieć. To jest zachęta dla młodych ludzi, żeby poszli w stronę wyboru jednego z zawodów prawniczych.

Młodzież na naszych zajęciach chłonie wiedzę, którą przekazują moje koleżanki i koledzy z Wydziału Prawa i Administracji UWM. Uczniowie są bardzo zainteresowani, bardzo aktywni. To nie jest zwykły wykład, ale bardziej rozmowa nauczająca. Audytorium aktywnie bierze udział w tych zajęciach, zadaje pytania, dopowiada. Zaczyna komponować logiczne myślenie, które jest charakterystyczne dla zawodu prawnika. Wielu spośród nich wykazuje już zdolności, które predysponują ich do studiów prawniczych i bycia dobrymi prawnikami. Podczas takiej rozmowy nauczającej przeprowadzonej na zajęciach można te perełki wyławiać. Widać, że te osoby mają talent do tego, aby wykonywać ten zawód w przyszłości. Naszym zadaniem jest pokazać, że mają możliwość studiowania w Wydziale Prawa i Administracji UWM, a następnie podejmować pracę w różnych zawodach prawniczych takich jak: adwokat, radca prawny, sędzia, notariusz, doradca podatkowy i wielu innych.

We wrześniu 2021 r. rozpoczynamy kolejną edycjęPropedeutyki prawa w liceach województwa warmińsko-mazurskiego”. Ostatnie dwie zostały storpedowane przez obostrzenia związane z pandemią, stąd mamy nadzieję, że tegoroczna przebiegnie w miarę normalnie. Uroczysta inauguracja naszego projektu tym razem będzie miała miejsce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Obecność w tym wydarzeniu zapowiedział m. in. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który aktywnie wyraża swoje poparcie dla naszego projektu o czym świadczy fakt, że w poprzednich latach również otwierał uroczyste inauguracje programu, zatytułowanego: Propedeutyka prawa w liceach województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Dr Marcin Kazimierczuk

                                                           Radny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net