Brak ciągłości OC – czym grozi?

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym na mocy przepisów prawa. Każdy kierowca musi z obowiązku posiadać takie ubezpieczenie. Wynika to z zapisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Czy brak ważnego OC skutkuje karą finansową? Kto nadzoruje ważność polisy OC?

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

  • Ubezpieczenie OC- dlaczego jest tak ważne?
  • ubezpieczenie-oc.auto.pl – dlaczego warto?
  • Jak wykrywany jest brak ubezpieczenia OC?

Nie wolno lekceważyć braku ubezpieczenia OC. Jego brak może grozić poważnymi konsekwencjami (http://ubezpieczenie-oc.auto.pl/brak-ciaglosci-ubezpieczeniu-oc/ ). Co zatem trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu OC?

Brak ciągłości OC- czy ubezpieczenie oc może wygasnąć?

Po pierwsze musimy sobie zadać pytanie: Czym jest brak ciągłości OC? Co rozumiemy pod tym określeniem. Jak wiadomo każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadania ważnej polisy OC. Nie ma tu znaczenia to, czy codziennie jeździ samochodem czy tylko raz na jakiś czas. Brak ciągłości oc to po prostu przerwa w ciągłości ubezpieczenia samochodu. W tym przypadku osobowego lub pojazdu ciężarowego. Tyczy się to także autobusu i ciągnika rolniczego. W przepisach prawa przewiduje się z tego tytułu odpowiedzialność cywilnopojazduprawną dla właściciela danego pojazdu, co może skutkować koniecznością zapłacenia kary. Kary finansowe grożą także osobom, które nie zachowały ciągłości OC dla pojazdów mechanicznych takich jak motorczy motorower. Jednak w tym przypadku da się zauważyć, że kary dla właścicieli bez aktualnego OC, jakie zasądza UFG są niższe niż dla właścicieli samochodów, ciężarówek i autobusów. Jest jednak możliwość przeniesienia ciągłości ubezpieczenia OC. Niestety wiele osób zastanawia się, jak uniknąć kary za brak OC.

Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny a brak ciągłości oc

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, wspomniany już wczesnej UFG, dysponuje danymi, z których wynika, że po polskich drogach porusza się mniej więcej 100 000 pojazdów bez aktualnego OC. Dane te są dość zaskakujące, zważywszy na fakt, że brak ciągłości OC jest karany dość dotkliwie. UFG cyklicznie wysyła wezwania do właścicieli pojazdów bez ważnej polisy OC. Jednak nie wszyscy właściciele stosują się i przedłużają swoje ubezpieczenie komunikacyjne OC. To dość zaskakujące dane. Choć część nieprzedłużonych polis oc wynika z niedopatrzenia właścicieli pojazdów, którzy zapominają o opłaceniu polisy. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że coroczna polisa OC nie przedłuży się w sposób automatyczny. Do takiej sytuacji dochodzi tylko wtedy, gdy opłacone są wszystkie raty składki przez właściciela danego pojazdu. Co ciekawe od obowiązku płacenia ubezpieczenia OC uchylają się najczęściej wściekle pojazdów, które nie są regularnie użytkowane tylko stoją na parkingu lub w przydomowym garażu. Panuje mylne przekonanie, że nieużywany samochód jest niezauważony i brak aktualnej polisy OC nie zostanie wykryty. Warto pamiętać o tym, ze Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada specjalny system informatyczny, który wyrywkowo i automatycznie sprawdza elektroniczne bazy pojazdów mechanicznych. Jednocześnie wykrywając nieuczciwych kierowców, którzy nie płacą OC. Należy pamiętać, że nawet OC poprzedniego właściciela, musi zostać przedłużone na następny okres przez nowego posiadacza samochodu. W przypadku, gdy UFG pyta nas o aktualne ubezpieczenie możemy przedstawić ZOPUK, czyli zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego. Takie zaświadczenie wystawia ubezpieczyciel i nie ma prawa odmówić nam sporządzenia tego dokumentu.

Najważniejsza informacja jest taka, że OC musi być kontynuowane do chwili wyrejestrowania konkretnego pojazdu mechanicznego, którego tyczy się dana polisa ubezpieczenia OC.

 

Materiał zewnętrzny