[OKIEM RADNEGO] Ulica Ignacego Krasickiego w Bisztynku potrzebuje pilnej modernizacji

Podczas XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Bisztynku skierowano do mnie, jako radnego wojewódzkiego, pisemne prośby od Burmistrza Bisztynka Marka Dominiaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bisztynku Zbigniewa Drozdowskiego w sprawie złożenia interpelacji do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej remontu 297 metrów ulicy Ignacego Krasickiego, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594.Starania Samorządu Bisztynka o przebudowę przedmiotowej ulicy trwają nieprzerwanie od 2008 roku. W tej kwestii interpelowałem już w październiku 2019 roku. Wskazywałem wtedy, że w związku z wykonanym remontem drogi wojewódzkiej nr 594 na odcinku Bisztynek-Sątopy przeprowadzonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich należy również zająć się modernizacją początkowego odcinka tej drogi znajdującego się w Bisztynku w ciągu byłej ul. Findera (obecnej Ignacego Krasickiego). W 2014 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich mając przygotowaną dokumentację projektową wycofał się z inwestycji (ul. Findera), na którą planował środki finansowe. Gmina Bisztynek zgłaszała wolę partycypowania w kosztach związanych z przebudową sieci i studzienek kanalizacyjnych w ciągu tej ulicy.

Konserwator zabytków zgłosił propozycję, aby przed przystąpieniem do prac projektowych przez ZDW na wspólnym spotkaniu z projektantem określić założenia projektowe uwzględniające część wytycznych zawartych w opracowaniu archeologicznym, które powinny być uwzględnione w projekcie budowlanym spełniającym kryteria zarówno wytycznych konserwatorskich, archeologicznych i budowlanych. Miało to przyśpieszyć i usprawnić cały proces projektowy, a jednocześnie kryteria te miały być akceptowalne przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tak właśnie się stało, opracowany w 2014 roku projekt techniczny przebudowy ulicy Ignacego Krasickiego, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594, za którą odpowiada Samorząd Województwa, uwzględniał wytyczne konserwatora zabytków. Jednakże Zarząd Dróg Wojewódzkich odstąpił od realizacji tej inwestycji argumentując to zbyt wysokim kosztem uwzględnienia warunków konserwatorskich wykonania nawierzchni typu „starobruk”.

Do pisma Burmistrza Bisztynka z września 2021 roku dołączone zostały kopie dwóch wniosków skierowanych do Zarządu Dróg Wojewódzkich datowane na luty i maj 2021 r., które ciągle pozostają bez odpowiedzi. Burmistrz zwraca się w nich z kolejnymi prośbami o udzielenie jakiejkolwiek informacji, na jakim etapie prac projektowych jest planowana inwestycja przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 (ul. I. Krasickiego) w Bisztynku. Podkreśla jednocześnie, że w dniu 24 maja 2019 roku przeprowadzono kolejną już wizję lokalną z udziałem Dyrektora Zarząd Dróg Wojewódzkich, przedstawicieli Konserwatora Zabytków i Gminy Bisztynek. Pozwoliła ona wypracować wstępne założenia projektowe uwzględniające zachowanie w części historycznego układu urbanistycznego i dostosowanie do wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Burmistrz Bisztynka wnosi w przedmiotowych wnioskach do Zarządu Dróg Wojewódzkich prośbę o rozważenie możliwości wykonania regulacji studzienek, frezowania i wykonania nakładki bitumicznej na całej szerokości i długości ulicy I. Krasickiego. Wskazuje również, że konieczność wykonania ciągłych remontów cząstkowych nawierzchni generuje koszty, a efekt i trwałość tych robót jest krótkotrwała. Wykonanie nakładki bitumicznej poprawi znacznie bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz pozwoli bez uzasadnionych napięć społecznych doczekania czasu planowanej przebudowy tego odcinka drogi wojewódzkiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bisztynku podkreśla w swoim piśmie z września 2021 r., że przedmiotowy odcinek jezdni jest w bardzo złym stanie technicznym. Liczne wyrwy, załamania oraz nierówności sięgające nawet 20 cm stwarzają realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Ulica Ignacego Krasickiego jest główną ulicą wjazdową do centrum miasta z drogi krajowej nr 57, a obecnie korzystanie z niej jest bardzo utrudnione, z uwagi na fatalny stan techniczny. Z ulicy korzystają codziennie mieszkańcy Bisztynka, okolicznych miejscowości oraz turyści jadący w kierunku m.in. Reszla, Świętej Lipki czy Kętrzyna. Przeprowadzane sporadycznie bieżące naprawy nawierzchni ograniczają się jedynie do uzupełnienia ubytków asfaltu, a jezdnia nie była remontowana od co najmniej 20 lat. Jedynie modernizacja w/w ulicy przyniesie pożądany efekt na wiele lat oraz poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

W odpowiedzi na moją interpelację złożoną w dniu 17 września 2021 roku w sprawie modernizacji ulicy Ignacego Krasickiego w Bisztynku, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 594 Marszałek Województwa poinformował, że na ten moment nie jest możliwy remont wnioskowanego odcinka drogi ze środków bieżących. Użytkownikom tej ulicy pozostaje zatem dochodzenie odszkodowań od Zarządu Dróg Wojewódzkich za zniszczone zawieszenia oraz uszkodzone miski olejowe swoich pojazdów.

Dr Marcin Kazimierczuk

Radny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net