Nowa Pasłęka. Powstał tu punkt rekreacyjno-turystyczny

Turystyka to jedna z branż szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami koronawirusa. Dlatego też Gmina Braniewo złożyła wniosek do konkursu „Łączy nas turystyka” w 2021 roku. Efektem tych zabiegów jest „Punkt rekreacyjno-turystyczny w Nowej Pasłęce”.


Dzięki dofinansowaniu w wysokości 15 tys. złotych z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także wkładu własnego (25 tys. złotych) w ramach zadania pod nazwą „Punkt rekreacyjno-turystyczny w Nowej Pasłęce” powstała wiata rekreacyjna (sześciokątna, z dachem spadzistym) z wyposażeniem (ławki, stół, grill betonowy, kosz na śmieci, czterostanowiskowy stojak rowerowy, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, pakiet paneli słonecznych wraz z akumulatorem i zestaw oświetlenia LED wewnątrz wiaty). Zagospodarowano również zagospodarować teren wokół wiaty.

Warto podkreślić, że na finansowe wsparcie mogły liczyć gminne zadania, które muszą być spójne z kierunkami strategicznymi ujętymi w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 oraz wpływać na podniesienie atrakcyjności turystycznej. Zadanie musiało być związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową czy modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Gmina Braniewo spełniła wszystkie wymagania i dzięki temu możemy się cieszyć z nowej infrastruktury turystycznej w naszej gminie.