Nasza rozmowa. Dr Agnieszka Górska, rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Naszej pracy towarzyszy zawsze ogromne poczucie odpowiedzialności

Dr Agnieszka Agnieszka Górska, rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej (Fot. Tomasz Miroński)

— Za największy nasz sukces w 2021 roku uważam właśnie otwartość na zmiany i poszukiwanie szans w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Jestem dumna z bardzo dobrej oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącej kierunku Fizjoterapia — dr Agnieszka Górska, rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. 

— Pani rektor, minął 2021 rok, jaki był dla Olsztyńskiej Szkoły Wyższej?

— Niewątpliwie pod wieloma względami był to rok inny od poprzednich. Kształcenie w trybie hybrydowym, wprowadzenie koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa obostrzeń, realizacja zajęć i spotkań na innych, niż dotychczas zasadach — dały duże pole do popisu naszym zdolnościom organizacyjnym, ale przede wszystkim było sprawdzianem otwartości na nowe rozwiązania i nowe sytuacje. Intensywność działań wydaje się równie duża, co w poprzednich latach, ale sposób ich realizacji odbiega od ścieżek, którymi dotychczas podążaliśmy. Pomimo obostrzeń i ograniczeń wynikających z pandemii, zauważalna była współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym naszego regionu. Skutkowało to tworzeniem nowelizacji koncepcji kształcenia, jak również kreacją nowych sposobów realizacji celów statutowych. Turbulencje, zmiany i dynamika działań to elementy niezmienne, charakterystyczne dla pracy uczelni. Nie ma na to wpływu pandemia, tudzież inne zjawiska totalne. Naszej pracy towarzyszy zawsze ogromne poczucie odpowiedzialności. A moralnym wręcz obowiązkiem jest wprowadzanie zmian, dzięki którym ci, którzy wybrali Olsztyńską Szkołę Wyższą, jako sposób na rozwój, kończąc studia „gładko” wchodzą na rynek pracy.

—Z czego jest Pani dumna, a o czym chciałyby Pani zapomnieć?

— Za największy nasz sukces w 2021 roku uważam właśnie otwartość na zmiany i poszukiwanie szans w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Jestem dumna z bardzo dobrej oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącej kierunku Fizjoterapia. Zapomnieć pragnę o tym, jak mocne piętno wywarła na wielu z nas sytuacja pandemiczna. Nie mam na myśli, tylko i wyłącznie tragicznych sytuacji związanych z utratą bliskich, z pogorszeniem kondycji zdrowotnej, najbardziej bolesne było ograniczenie naturalnie odbywających się interakcji. Co ważne, dla wielu z nas pandemia stała się również formą wymówki. Niektórzy przywykli do pracy zdalnej, odnaleźli się w tej formie realizacji zajęć i trudno było im wrócić do tradycyjnej formy. Nowa sytuacja wytworzyła nowe kanały komunikacji, za nami parę znakomitych międzynarodowych konferencji, które odbyły się online, efektem ich między innymi świetna monografia. Wiele wydarzeń przenieśliśmy jednak na kolejny rok akademicki, nie wszystkie cele można zrealizować w kontakcie zdalnym.

— A jakie uczelnia ma plany na 2022 rok?

— Jesteśmy skupieni na jak najlepszym przygotowaniu do oceny przez PKA wizytowanego w nowym roku kierunku. Planujemy uruchomienie kształcenia na nowych, niezwykle potrzebnych w regionie kierunkach. Jednym ze strategicznych celów jest poprawa bazy dydaktycznej. Prace nad każdym z wymienionych elementów trwają i cóż…jesteśmy skazani na sukces.

— Dziękuję za rozmowę.

Tomasz Miroński

 

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net