Delegacja gminy Korsze z wizytą u swego litewskiego partnera

Delegacja gminy Korsze z wizytą na dożynkach w Solecznikach. Fot. archiwum Gminy Korsze

Delegacja gminy Korsze na czele z burmistrzem Ryszardem Ostrowskim na zaproszenie mera Rejonu Solecznickiego wzięła udział w uroczystym otwarciu Centrum Rozrywki i Biznesu w Ejszyszkach oraz w dożynkach w Solecznikach (Litwa).


Porozumienie o współpracy partnerskiej między miastem Ejszyszki a gminą Korsze zostało podpisane 7 lipca 2007 roku. Podczas uroczystego otwarcia centrum, w którym udział wzięli oficjele z Korsz mer Zdzisław Palewicz pogratulował mieszkańcom Ejszyszek wspaniałego przedsięwzięcia i życzył, by było ono miejscem upowszechniania kultury i tradycji, rozwijania indywidualnych talentów oraz aktywności przedsiębiorczej lokalnej społeczności. Jubileuszowy koncert z okazji 30-lecia zespołu pieśni i tańca Ejszyszczanie stał się pierwszym występem w nowo otwartym obiekcie. Grupa prezentuje polski folklor ludowy w artystycznym opracowaniu, zachowując jego oryginalność i autentyczność.

Miasto Ejszyszki (Eisiskiu) to jedna z najstarszych miejscowości na Wileńszczyźnie (70 km na południe od Wilna). Według legendy nazwa miasta wywodzi się od jednego z najdzielniejszych wojów litewskich, Eisziusa, który dostał te ziemie w XI w. w nagrodę za odzyskanie ich od książąt ruskich. Prawa miejskie nadał osadzie Jan III Sobieski w XVII w. Przez miasto przebiegał ważny szlak, zwany ,,gościńcem raduńskim”, prowadzący z Wilna do Krakowa. Mimo to miasto nie rozwinęło się nigdy w większy ośrodek. Na początku XIX w. niedaleko Ejszyszek była stacja telegrafu optycznego linii Warszawa – Sankt Petersburg. Ejszyszki liczą ok. 3700 mieszkańców. W miasteczku działają dwie szkoły średnie (polska, litewska z filią rosyjskiej), szkoła muzyczna, szkoła sportowa im. Antoniego Ratkiewicza, dwa przedszkola (polskie i litewskie) oraz Dom Polski. Zdecydowaną większość mieszkańców miasteczka stanowią Polacy (ok. 85 proc.).

Delegacja z Korsz wzięła również udział w obchodach tradycyjnego święta plonów, podczas którego wyłoniono najlepszego rolnika, najpiękniejsze stoisko, zagrodę, a także wieniec dożynkowy. Dożynki oprócz rolników zgromadziły mieszkańców rejonu, gości z pobliskich i dalszych zakątków Litwy, ale też z Polski, Białorusi i Niemiec. W tym dniu cały park miejski zamienił się w wielki jarmark stoisk dożynkowych oraz rzemieślniczych. Swoje stoiska zaprezentowało trzynaście gmin rejonu. Szczególną popularnością cieszyły się gminne zagrody, w których serwowano różnorodne wiejskie specjały.

W rejonie solecznickim, należącym do obszarów typowo rolniczych, dożynki są największą imprezą kulturalno – rolniczą, od 2003 roku wpisaną do kalendarza najważniejszych uroczystości. Soleczniki leżą 45 km na południe od Wilna, na Równinie Lidzkiej, nad rzeką Solczą (dopływ Mereczanki). Miasto Soleczniki zamieszkuje 6.772 osób, z których 72% stanowią Polacy.

źródło: Gmina Korsze