Przebudowy mostu na Dajnie nie będzie. To efekt działań części radnych?

For. archiwum powiatu

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N” nie zostanie zrealizowana. To efekt działań większości radnych Rady Powiatu Mrągowskiego, będących w opozycji do aktualnego zarządu. Radni nie podjęli uchwały, która pozwoliłaby na zwiększenie środków na realizację inwestycji.


W październiku ub.r. zadanie zostało wpisane do planu inwestycji powiatu na 2019 rok z uwagi na bardzo zły stan techniczny mostu i konieczną przebudowę. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 500 000 złotych w oparciu o zaktualizowany kosztorys z pierwszego kwartału br.

Powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości 746 726 złotych na realizację inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przy jednoczesnej pomocy finansowej w kwocie 200 000 zł udzielonej przez Radę Miejską w Mrągowie. I w lipcu środki zostały przelane na konto – informuje Paweł Langowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie. – Co więcej, powiat musi koniecznie rozliczyć otrzymane z Ministerstwa środki do czerwca 2020 roku.

W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony, który miał wyłonić wykonawcy na roboty budowlane. Data zakończenia składania ofert została wyznaczona na 6 września. Najtańsza złożona oferta opiewa na kwotę 1 696 998,34 zł. Termin wykonania przebudowy mostu wyznaczony jest na koniec maja 2020 roku. Aby powiat mógł zrealizować inwestycję należy zwiększyć środki własne z kwoty 553 274 na kwotę 773 274 złotych.

Po ogłoszeniu informacji z otwarcia ofert w dniu 6 września zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych wykonawcy, którzy przystąpili do przetargu są związani ofertą przez 30 dni, co oznacza, że do dnia 5 października należy podpisać umowę z wybranym wykonawcą – dodaje dyrektor Langowski.

Dyrektor PZD podkreśla również, że zbliża się okres jesienno-zimowy, a tym samym termin realizacji zadania będzie coraz krótszy i w tej sytuacji niezasadne jest ogłaszanie kolejnego przetargu. Znaczy wzrost cen usług i materiałów także niekorzystnie wpływa na wyłonienie wykonawcy, który zaproponowałby niższą cenę niż zaoferowana w ostatnim przetargu.

Na chwilę obecną radni, którzy stanowią dziś w Radzie Powiatu większość, odrzucili przesunięcie 220 tysięcy złotych na naprawę mostu. A to najprawdopodobniej spowoduje zwrot uzyskanych środków oraz zamknięcie mostu z powodu złego stanu technicznego i wyznaczenia kłopotliwego dla mieszkańców objazdu drogą powiatową nr 1745N.

źródło: Powiat Mrągowski

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net.