Gmina Sępopol liderem w pozyskiwaniu środków na inwestycje

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Gmina Sępopol jest liderem wśród gmin miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w pozyskiwaniu pieniędzy na inwestycje. W ostatnich latach gmina niweluje wieloletnie zaniedbania. Świadczą o tym wyremontowane ulice w śródmieściu, nowe drogi, chodniki i świetlice wiejskie w wielu miejscowościach.Na jednego mieszkańca Sępopola, urząd miejski pozyskał na inwestycje gminne w 2017 roku 5041 złotych, a w 2018, aż 5445 złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu unii europejskiej, wojewody, ministerstw oraz instytucji rządowych. To najlepszy wynik wśród gmin miejsko-wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim.
Wyliczeń dokonał Główny Urząd Statystyczny i został opublikowany na łamach „Gazety Olsztyńskiej”.
— Bardzo często mimo ogromnego wysiłku nie udaje się uzyskać dofinansowania w różnego rodzaju naborach, a cała włożona praca idzie na marne Tak też było z częścią i naszych wniosków. Mimo tego, te starania które zakończyły się uzyskaniem dofinansowania wystarczyły, aby zająć 1 miejsce w klasyfikacji za 2017 i 2018 rok w skali całego województwa — mówi Irena Wołosuk, burmistrz Sępopola. — Przy ocenie warto brać pod uwagę również to, że nasza gmina ma bardzo niskie dochody własne, a związane jest to z brakiem przemysłu. Małe dochody własne powodują, że zajmujemy bardzo niską pozycję wyjściową w tego typu analizach i jedynie środki zewnętrzne mogą ją podwyższyć, co jak widać świetnie udaje się realizować.
Tomasz Miroński