Wojewoda unieważnił uchwałę, mrągowska rada bez przewodniczącego

Wojewoda unieważnił uchwałę, dzięki której Henryk Nikonor został przewodniczącym Rady Miejskie w Mrągowie. Fot. Paweł Krasowski/UMM

Wojewoda Artur Chojecki unieważnił dwie uchwały przyjęte przez mrągowskich radnych podczas dwunastej i trzynastej sesji Rady Miejskiej. Przypomnijmy – obie sesje odbyły się jednego dnia i dotyczyły wyboru przewodniczącego.


To było do przewidzenia. Wojewoda warmińsko-mazurski stwierdził, że uchwała podjęta podczas pierwszej z kontrowersyjnych sesji „została podjęta z istotnym naruszeniem art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym. polegającym na niezgodnym z prawem wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad organu stanowiącego i poddaniu jej pod głosowanie.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, by zmienić porządek obrad, powinna być na to zgoda bezwzględnej większości ustawowej liczby radnych – w mrągowskiej radzie potrzeba zatem 11 głosów (przy 21 radnych). Problem w tym, że podczas porannej sesji, której głównym punktem było odwołanie przewodniczącego Waldemara Cybula, na sali było jedenastu radnych, jednak przy uchwalaniu zmiany porządku obrad, w której chodziło o wybór nowego przewodniczącego, tylko 9 radnych było „za” – dwójka się wstrzymała. Zatem dalsze uchwały podejmowane na XII sesji były nieważne. Radni ustalili, że nowym przewodniczącym zostanie Henryk Nikonor, ale kiedy ten zamykał sesję – nie był do tego upoważniony (prowadzącym był radny Moroz i to ewentualnie on powinien zamknąć sesję).

W kolejnym rozstrzygnięciu wojewoda Chojecki stwierdził, że XIII (popołudniowa) sesja odbyła się niezgodnie z prawem w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi o szereg nieprawidłowości przy samym zwoływaniu sesji (sposób i formę zwołania – pisaliśmy o tym w artykule Radni jak w amoku – w jeden dzień dwa razy odwoływali przewodniczącego). Dodatkowym argumentem rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody było naruszenie § 68 ust. 9 Statutu Miasta Mrągowa, z którego jednoznacznie wynika obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o obradach Rady Miejskiej niezwłocznie, najpóźniej jednak 3 dni przed sesją. Ustawodawca sformułował uniwersalną zasadę, zgodnie z którą działalność organów gminy jest jawna, a niepodanie do publicznej wiadomości informacji o zwołaniu XIII sesji, jej terminu, miejsca oraz porządku obrad, uniemożliwiło mieszkańcom wzięcie czynnego udziału w obradach.

Na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

emes

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net