Mrągowo. Kilkadziesiąt ton azbestu zniknęło z budynków

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. ug.wieliczki.pl

Kilkadziesiąt ton azbestu usunięto w tym roku z budynków, znajdujących się na terenie Mrągowa. Co ważne – właściciele budynków, w których znajdował się azbest, nie zapłacili za jego usunięcie.Miasto Mrągowo na usuwanie azbestu z dachów pozyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostała kwota pochodziła z budżetu miasta. Dzięki temu właściciele 13 nieruchomości nie ponieśli żadnej opłaty związanej ze zdjęciem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu.

Według wykonanej w roku 2018 aktualizacji inwentaryzacji na terenie Miasta znajduje się ok. 226 Mg azbestu z tym, że osoby fizyczne są w posiadaniu ok 65 Mg, które do 2032 roku powinny być przez właścicieli usunięte – mówi Magdalena Góralczyk, kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami w UM w Mrągowie. – Miasto Mrągowo już od lat zachęca mieszkańców do usuwania wyrobów zawierających ten groźny minerał, korzystając z corocznej dotacji jaką oferuje WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW na ten cel.

Dotacja przyznawana jest w ramach konkursów skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Już teraz można zgłosić chęć skorzystania z dofinansowania do kosztów usuwania azbestu w roku 2020. O terminie konkursu i konieczności złożenia wniosku będziemy informować na bieżąco.

źródło: UMM

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net