Sępopol. Odtworzenie przedwojennych terenów rekreacyjnych

fot. sepopol.pl

Samorząd województwa zdecydował o przyznaniu 85% wsparcia dla inwestycji w Sępopolu. Na mocy zawartej umowy gmina uzyska środki finansowe, które umożliwią zagospodarowanie terenu zlokalizowanego wzdłuż rzeki Łyny, na długości około 1000 metrów.


W ramach zawartego porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Białymstoku, uzyskano zgodę na mocy której możliwe było złożenie wniosku w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wsparcie przyznano zaledwie 12 inwestycjom, wśród których znalazła się i nasza.

Dofinansowanie wyniesie 85% kwalifikowanych kosztów inwestycji. W ramach prac wykonane zostaną aleje spacerowe wzdłuż brzegu rzeki oraz w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, utwardzone dwoma warstwami kruszyw, zakończone obrzeżami betonowymi. Przy alejach ustawione zostaną ławki, kosze, tablice tematyczne. Ponadto utworzone zostaną strefy edukacyjne, przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych: „zielona klasa do edukacji przyrodniczej”, „warmińskie byliny 1”, „warmińskie byliny 2”, które wyposażone zostaną m.in. w siedziska wokół drzew oraz w postaci naturalnych głazów.

Zaprezentowane zostanie stanowisko archeologiczne, wyposażone w ramę widokową skierowaną w stronę grodziska oraz tablice zawierającą informacje historyczne, a także ławki umożliwiające komfortowy odpoczynek. Wzdłuż alejek ustawione zostaną lampy solarne na których dodatkowo zamontowane zostaną kamery, tworzące sieć monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo osób. Wydzielone zostaną tzw. „wyspy piaszczyste” wyposażone w stacjonarne leżaki, otoczone roślinnością miododajną. Ponadto ustawionych zostanie kilka rzeźb, urządzone zostanie miejsce przeznaczone na piknik, które otoczone zostanie krzewami i drzewami owocowymi, a także wykonane zostaną miejsca azylu dla drobnych zwierząt. Wśród posadzonych roślin znajdą się między innymi: brzoza, dąb, głóg, jabłoń, jarząb, porzeczka, bez, dereń, hortensja, jaśminowiec, kalina, malina, porzeczka, suchodrzew, szakłak, trzmielina i kilkadziesiąt innych.

Dzięki tej inwestycji odtworzony zostanie stan terenów rekreacyjnych, jaki był w Sępopolu przed wybuchem II wojny światowej. A mnogość i różnorodność poszczególnych stref zapewni możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych w plenerze, miejsce odpoczynku i rekreacji mieszkańcom, jak również turystom korzystającym ze szlaku kajakowego prowadzącego rzeką Łyną.

Zakres prac ograniczony był wysokością środków jakimi dysponuje nasz samorząd, a jak wszyscy wiemy są one bardzo skromne. Dlatego też, dzięki udziałowi w konkursie środki gminy pomnożono blisko sześciokrotnie, a to już umożliwia wykonanie inwestycji o większym rozmiarze i zakresie.

źródło: sepopol.pl

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net