Włodarze reagują na sytuację w powiecie mrągowskim [OŚWIADCZENIE]

fot. archiwum

W Radzie Powiatu Mrągowskiego od pewnego czasu wrze. Po zmianach układu sił, przetasowaniach na stanowisku przewodniczącego, zmianach w statucie powiatu, a także szeregu innych „przepychanek” – choćby w sprawie nieprzyjętego budżetu na 2020 rok burmistrz Mikołajek oraz wójtowie z gminy Piecki, Sorkwity i Mrągowo wydali specjalne oświadczenie, w którym odnoszą się do aktualnej atmosfery wokół Rady Powiatu.My, niżej podpisani, reprezentanci samorządów gminnych, wchodzących w skład Powiatu Mrągowskiego, szanując przy tym autonomię i suwerenność samorządu powiatowego, wynikającą ze stosownych przepisów prawa z niepokojem, troską i dezaprobatą, obserwujemy od wielu miesięcy postępujący chaos i paraliż organów powiatu, rzutujący na funkcjonowanie również jednostek organizacyjnych, spowodowany sporami w łonie Rady Powiatu.

Z zażenowaniem odnotowujemy kolejne zmiany i przetasowania na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu. W ciągu bowiem, niespełna roku od rozpoczęcia bieżącej kadencji, dokonano trzykrotnej zmiany na tym stanowisku, kierując się  niejasnymi i pozamerytorycznymi przesłankami, co jest swoistym ewenementem w historii powiatu od chwili jego powstania t.j. od 1998 r.

Z dezaprobatą odnosimy się również do instrumentalnych i bezprecedensowych zmian w treści Statutu Powiatu Mrągowskiego, dotyczących składu osobowego organu wykonawczego jakim jest Zarząd Powiatu. Trudno bowiem jest zaakceptować, irracjonalne zmiany bez podania merytorycznych przesłanek, obliczone tylko na wyeliminowanie z jego składu swoich przeciwników i osłabienie Zarządu, jak to miało miejsce przy uchwalonej zmianie Statutu w dniu 16.09.2019 r.

O  manipulowaniu treścią Statutu pod bieżące zamysły, świadczy przygotowany na dzisiejszą sesję, projekt uchwały przywracającej 5-osobowy skład Zarządu Powiatu co jest zabiegiem kuriozalnym.

Nikt nie kwestionuje uprawnień większości Rady do zmian Statutu i kształtowania prawa miejscowego, ale sposób w jaki to się odbywa nie buduje jej powagi i autorytetu w oczach mieszkańców Naszego Powiatu.

Dość wspomnieć, że od 1998 roku skład Zarządu, ustanowiony w ówczesnym Statucie mimo wielu zmian i nowelizacji pozostawał 5-osobowy.

Niepokoi nas również ingerencja i szczególna, destrukcyjna aktywność osób spoza składu Rady Powiatu, wywierających nacisk na poszczególne osoby, czego wynikiem jest obecny stan dezorganizacji i chaosu w pracy organów powiatowych.

Upatrujemy w tym zamierzone działanie, zmierzające do zmiany obecnego układu sił w Radzie Powiatu i zaspokojenia osobistych, partykularnych celów i ambicji.

Powiat Mrągowski ma wiele problemów, którymi powołane organy samorządu powiatowego powinny się zająć, a które dotykają w sposób mniej lub bardziej konkretny mieszkańców naszych gmin, co na co dzień odczuwamy i co również nam nasi wyborcy sygnalizują.

W takiej atmosferze trudno mówić o dobrej i konstruktywnej współpracy naszych gmin z samorządem powiatowym we wspólnym rozwiązywaniu problemów.

Jako reprezentanci naszych lokalnych społeczności deklarujemy pomoc i mediacje w rozwiązaniu tych problemów z wszystkimi, którym zależy na sprawnym i efektywnym funkcjonowaniu samorządu powiatowego, a tym samym na dobru naszych mieszkańców.

Piotr Jakubowski – Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki
Agnieszka Kurczewska – Wójt Gminy Piecki
Józef Maciejewski – Wójt Gminy Sorkwity
Piotr Piercewicz – Wójt Gminy Mrągowo


MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net