Pięć lat z bartoszycką Doliną Róż [ROZMOWA]

Fot. archiwum stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Dolina Róż” działa od pięciu lat roku, a już trudno wyobrazić sobie bartoszycką kulturę bez inicjatyw, w których członkowie aktywnie uczestniczą. Nie sposób ich wszystkich wymienić, podobnie jak podmiotów, z którymi współpracują. Czekamy na kolejne, tymczasem zapraszamy na rozmowę naszego dziennikarza Jarosława Górala z paniami Danutą Zubrzycką i Elżbietą Szydlik.Witam serdecznie Panie ze Stowarzyszenia „Dolina Róż” – Prezes Danutę Zubrycką oraz Skarbnik Elżbietę Szydlik. Na początek może poproszę o przedstawienie czytelnikom samego Stowarzyszenia.
Danuta Zubrycka:
Stowarzyszenie „Dolina Róż” w Bartoszycach zostało zarejestrowane w czerwcu 2015 roku. Osobami inicjującymi byli Danuta Zubrycka
i Bogdan Pisarek. Chcieliśmy zebrać grupę osób które chciałby organizować różnego rodzaju imprezy dla społeczności lokalnej miasta Bartoszyce, w projekt zaangażowały się kolejne osoby. W sumie na chwilę obecną działa 15 osób. Pierwszą imprezą którą współorganizujemy cyklicznie z Urzędem Miasta Bartoszyce jest „Piknik Rodzinny z cyklu Dni Osadnika”. Co roku staramy się urozmaicić imprezę nowymi atrakcjami, ale ma ona też stałe elementy, tj. występy naszych lokalnych artystów, loterie fantowe i zbiórki publiczne z których dochód przeznaczamy na cele charytatywne. Oprócz Dni Osadnika organizowaliśmy również Piknik Nocy Świętojańskiej oraz Letni Kocykowy Piknik Rodzinny, Dzień Kobiet.

Wiemy, że wszystko kosztuje. Skąd pozyskujecie środki na organizację tych wydarzeń?
Elżbieta Szydlik: W zasadzie mamy dwa źródła finansowania, są to środki przeznaczane przez samorządy na realizację zadań publicznych oraz darowizny od firm i osób prywatnych. Do chwili obecnej pozyskaliśmy z samorządów dofinansowania do sześciu projektów, w tym czterech z Miasta Bartoszyce oraz dwóch z Powiatu Bartoszyckiego, na łączną kwotę około 14 tys. złotych. Otrzymaliśmy także darowizny od firm i osób prywatnych w łącznej wysokości około 6 tys złotych.

Zorganizowanie imprezy to jednak nie tylko same pieniądze. Konieczna jest współpraca z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami.
Danuta Zubrycka:
Dokładnie tak. W naszej działalności współpracujemy z Urzędem Miasta Bartoszyce, Bartoszyckim Domem Kultury, Bartoszyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Nadleśnictwo Bartoszyce, Stowarzyszeniem BartQltura, Klubem Rowerowym RANT w Bartoszycach, Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic, Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Samorządność w Bartoszycach. Jeśli kogoś pominęłam to serdecznie przepraszam. To podmioty, które bezpośrednio współorganizowały z nami wymienione wcześniej imprezy.

Gdyby Panie miały wskazać najbardziej udany projekt, to byłby…
Danuta Zubrycka: Chociaż w zasadzie wszystkie organizowane wydarzenia były udane, za najbardziej dotychczas udaną imprezą uważamy Piknik Nocy Świętojańskiej, którą zrealizowaliśmy w czerwcu 2019 roku. Odbyła się na niej po raz pierwszy potańcówka – 200 osób bawiło się przy muzyce zespołu TAURS z Sępopola. Przy okazji chcemy także podziękować Zespołowi SAGA, który pomaga nam od dawna, a podczas Nocy Świętojańskiej przedstawił świetną inscenizację związaną tematycznie z tym wydarzeniem.

Fot. archiwum stowarzyszenia

Jakie macie plany na przyszłość?
Danuta Zubrycka:
W zeszłym roku nawiązaliśmy współpracę z BOSiR w Bartoszycach, w ramach której chcemy zorganizować po raz pierwszy w maju bieżącego roku Dzień Sąsiada w Centrum Aktywności (lodowisko przy ul. Korczaka). W ramach tej imprezy planujemy różnego rodzaju atrakcje dla najmłodszych – różnego rodzaju zabawy i konkurencje, malowanie buziek, warsztaty, akcję ekologiczną w ramach której odbędzie się warsztat szycia ekologicznych woreczków na warzywa i owoce oraz quiz ekologiczny. Planujemy także zorganizowanie kiermaszu bezpłatnego wymiany książek. Odbędzie się też konkurs na najsmaczniejszą potrawę przygotowaną przez uczestników. Wszystko to będzie się działo przy muzyce serwowanej przez nasze lokalne zespoły. To wszystko dla duszy. Dla ciała proponujemy wspólne grillowanie. Oprócz tego mamy w planach Rodzinny Rajd Rowerowy oraz imprezy, których organizacja jest już dla nas tradycją – Noc Świętojańska (19 kwietnia 2020), Letni Kocykowy Piknik Rodzinny (21 sierpnia 2020) oraz Dni Osadnika (12 września 2020).

Jakie są koszty organizacji takiej imprezy?
Elżbieta Szydlik: Przykładowo na organizację Dnia Sąsiada planujemy przeznaczyć około 1500 zł, z tego 700 zł. poczęstunek dla uczestników, 400 zł na nagrody, a pozostała kwota to koszt materiałów potrzebnych do organizacji zajęć. Chcę tu podkreślić, że wszyscy organizatorzy pracują przy organizacji i prowadzeniu imprez w ramach wolontariatu.

Czy macie już zapewnione środki?
Elżbieta Szydlik: W chwili obecnej tylko plany. Niestety, w tym roku nie było możliwości pozyskania ich od samorządów, ogłoszone konkursy nie przewidują możliwości dofinansowania tego rodzaju imprezy. Liczymy na hojność naszych darczyńców, pomoc instytucji i stowarzyszeń, które pomogły nam do tej pory oraz ofiarność osób sprzyjających Stowarzyszeniu, które od tego roku mogą nam przekazywać 1% podatku.

Jakie wydarzenia uzyskują więc finansowanie z samorządów?
Danuta Zubrycka: Konkursy, przynajmniej te ogłaszane w Powiecie Bartoszyckim i Mieście Bartoszyce, przewidują dofinansowanie zadań związanych m.in. z rodziną, sportem, turystyką, profilaktyką przeciwalkoholową. Imprezy, które z tymi tematami nie są związane, takie powiedziałabym czysto integracyjne, finansować musimy bez udziału środków samorządowych.

Może więc poprosimy o wsparcie czytelników?
Elżbieta Szydlik: Będziemy bardzo wdzięczni za każde wsparcie. Wspomóc Dolinę Róż można wpłacając darowiznę na konto, a także od tego roku przekazując 1% podatku. Chcemy bardzo serdecznie podziękować Panu Redaktorowi Naczelnemu Nowin Północnych, Tomaszowi Mirońskiemu oraz Prezesowi Stowarzyszenia TVK Bart-Sat Jerzemu Nowickiemu za promowanie naszego Stowarzyszenia w lokalnych mediach. A oto nasze dane kontaktowe:

Stowarzyszenie „Dolina Róż”
ul. Poniatowskiego 10/1
11-200 Bartoszyce
tel. 603-707-333
e-mail: dolinaroz@poczta.onet.pl
nr konta: 51 1110 0000 0410 8980
KRS 0000556430