Dekadę temu patronem W-MOSG został gen. bryg. Stefan Pasławski

10 lat temu Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi SG nadano imię gen. bryg. Stefana Pasławskiego.Tradycja nadania imienia Straży Granicznej odgrywa ważną rolę w jej historii. Patron to postać honorowa, godna podziwu, będąca wzorcem oraz identyfikująca jednostkę wśród tłumu innych instytucji.

W 2010 roku ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie z dniem 16 maja 2010 roku nadał Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej imię generała brygady Stefana PASŁAWSKIEGO.Natomiast 25 maja obchodzimy 135. rocznicę urodzin patrona.

Stefan Wiktor Paweł Pasławski urodzony 25 maja 1885 roku – gen. bryg. Wojska Polskiego, Naczelny Inspektor Straży Granicznej, pierwszy Komendant Główny Straży Granicznej oraz wojewoda białostocki i stanisławowski – Człowiek, dla którego patriotyczne wzorce wyznaczały kierunek działania.

Źródło: W-MOSG