Mrągowscy radni chcą podwyżki. Nie wszystkim się to podoba

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. pixabay.com

W piątek 10 lipca na sesji Rady Miejskiej radni mrągowscy podejmą kilka ważnych decyzji. Jedną z nich jest podwyżka… diet, które otrzymują. Pod projektem uchwały podpisało się trzynaście osób.W uzasadnieniu swojej propozycji radni podkreślili fakt, że dieta radnego jest rekompensatą za utracone zarobki oraz zwrotem kosztów związanych z pełnieniem mandatu (art. 25 ust. 4 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym), więc ma charakter jedynie kompensacyjny. – Podejmując decyzję o wysokości diet radnych Rada Miejska w Mrągowie zobowiązana jest treścią art. 25 ust. 6 zacytowanej wyżej ustawy, z której wynika, że dieta radnego w gminie o liczbie ludności jak w naszym samorządzie może sięgać do 2013,10 zł miesięcznie – piszą radni, którzy zgłosili podwyżkę. – Na dzień dzisiejszy diety przysługujące radnym Rady Miejskiej w Mrągowie, poza przewodniczącym Rady Miejskiej, są znacznie niższe i będą nadal znacznie niższe (od diety w wysokości maksymalnej przysługującej radnym na podstawie odpowiednich przepisów prawa ogólnie obowiązującego) po wprowadzeniu zapisów proponowane uchwały. Wszyscy radni są aktywni na polu działalności społecznej, poświęcają coraz więcej czasu na pracę w komisjach, merytoryczne uczestnictwo w sesjach i codzienne kontakty z mieszkańcami miasta, zaś ich decyzje podejmowane w toku głosowań odzwierciedlają odpowiedzialny stosunek do spraw miasta.

Radni powołują się na częstsze posiedzenia Rady Miejskiej, a także wzrost minimalnego wynagrodzenia z 1850 zł do 2600 zł miesięcznie. – Wzrost minimalnego wynagrodzenia w horyzoncie zaledwie jednej kadencji samorządu miejskiego o 750 zł, czyli o ponad 40%, przy niemal niezmiennej wysokości diet radnych w tym czasie, jest najbardziej właściwą podstawą odniesienia do ewentualnej oceny konieczności i zasadności regulacji wysokości diet radnych – uważają wnioskodawcy.

Projekt zakłada zwiększenie diet dla radnych, będących członkami co najmniej dwóch komisji stałych z 1107,20 zł do 1509,82 zł, czyli ponad 400 zł. Z tego tytułu budżet miasta obciążony byłby o dodatkowe 5234,06 zł miesięcznie. Pod projektem uchwały podpisali się radni: Dominik Tarnowski, Rafał Czyżewski, Marian Miksza, Bogdan Moroz, Ewa Szałachowska, Bogusław Wilk, Dariusz Papiernik, Henryk Nikonor, Magdalena Lewkowicz (która deklaruje jednak, że nie zagłosuje za uchwałą), Dariusz Jakubas, Grzegorz Parda, Katarzyna Detyna i Czesław Zyra. Przeciwko są radni klubów Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej i Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej.

Brak pełnowartościowej komunikacji miejskiej, który coraz mocniej doskwiera mieszkańcom przynosi dla budżetu miasta spore oszczędności. Na co można by je przeznaczyć? Może na budowę głównych kolektorów deszczowych? Może na wznowienie wstrzymanych realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego, Szkolnego Budżetu Obywatelskiego czy Inicjatywy Społecznej? Sztampa. Otóż grupa radnych znalazła lepsze rozwiązanie. Dlaczego nie podnieść sobie diet? – ironizuje Jakub Doraczyński, radny MWS-u.

Negatywnie o pomyśle swoich koleżanek i kolegów radnych wypowiadają się także radni drugiego klubu opozycyjnego. Uważamy, że wysokość obecnej diety radnego w pełni pokrywa ewentualne koszty finansowe związane z pełnieniem mandatu radnego. Zaś manipulacja przedstawiona w uzasadnieniu nie zdaje egzaminu w konfrontacji z otaczającą nas rzeczywistością piszą na swoim profilu członkowie klubu MIS Mrągowo. To decyzja burmistrza i „grupy jego radnych”. Ze względu na niepewność finansową budżetu wstrzymano między innymi działania dotyczące realizacji projektów Szkolnego Budżetu Obywatelskiego czy tegorocznego Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zmniejszono jego finansowanie na przyszły rok z 470 tys. do jedynie 100 tys! O kolektorach pisaliśmy już wcześniej. Ale w tym samym czasie, na dzień przed ciszą wyborczą, w czasie wakacji, w piątkowe popołudnie planuje się przeforsować zwiększenie kwoty przeznaczonej na diety radnych o kwotę w wysokości ponad 90 tys. zł. rocznie. Bo w uzasadnieniu mamy niestety przygotowane błędne wyliczenie. Czy tego typu uzasadnienie i próba manipulacji nie obraża inteligencji mieszkańców? Wstyd! W związku z powyższymi argumentami Klub Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej jest przeciwny uchwale zwiększającej diety radnym Rady Miejskiej w Mrągowie!

Zapowiada się zatem „gorąca” sesja, którą mieszkańcy Mrągowa mogą na bieżąco śledzić w Internecie. XXIV sesja Rady Miejskiej w Mrągowie odbędzie się 10 lipca o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta. Transmisja online pod adresem: https://crv.pl/transmisja-warminskomazurskier-rada_miejska_mragowa.

ms