W Sępopolu zorganizowano wystawę dotyczącą zdrowia roślin

(Fot. Tomasz Miroński)

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sępopolu mieszkańcy gminy i miasta mogli zobaczyć wystawę dotyczącą Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Wydarzenie ogłosiło Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych pod hasłem „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.

Gmina Sępopol rolnictwem stoi, dlatego Urząd Miejski w Sępopolu chętnie włącza się w działania promujące wiedzę na temat zdrowia roślin oraz bezpieczeństwa żywnościowego ludzi. Wystawa dotyczącą Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, którą wspólnie z Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu była tego wyrazem. Piotr Łazar, zastępca burmistrza Sępopola i Beta Pakuła sekretarz Urzędu Miejskiego w Sępopolu oraz dyrekcja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie w osobach Bartłomieja Wasilewskiego i jego z-cy Marioli Osińskiej-Zduniuk spotkali się 17 marca, aby podsumować to wydarzenie.

Bardzo dziękuje władzom gminy za zorganizowanie tej wystawy w Sępopolu — mówił podczas spotkania Bartłomiej Wasilewski — Doceniam zaangażowanie, które włodarze włożyli w działania promujące wiedzę na temat zdrowia roślin. Powoduje to lepsze zrozumienie znaczenia zdrowia roślin dla gospodarki, środowiska i bezpieczeństwa żywnościowego ludzi.

Zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), promocją Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin zajmuje się Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która dba o zdrowie roślin w Polsce.

Obchody zainaugurowane w Polsce 7 stycznia 2020 roku przez Prezydenta RP Pana Andrzej Dudę ze względu na stan epidemii nie miały takiego rozmachu tak, jak wcześniej planowano. Niemniej jednak nawet w tym trudnym dla wszystkich momencie należy pamiętać, że rośliny są fundamentalną częścią życia na Ziemi. Bez nich nie mogłaby istnieć większość innych form życia, w tym człowiek. Pochłaniając ogromne ilości dwutlenku węgla, rośliny produkują tlen, którym oddychamy. Stanowią żywność dla nas i dla wielu zwierząt.

Są też ozdobą naszych ogrodów i domów. Przede wszystkim kształtują środowisko naszego życia, oddziałując na warunki klimatyczne, zmniejszając zanieczyszczenie powietrza i hałas. Ochrona zdrowia roślin ma również duże znaczenie w działaniach na rzecz wyeliminowania głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzania rozwoju gospodarczego.

Na zdrowie roślin czyha wiele zagrożeń. Głównie szkodniki i choroby roślin, które obecnie co roku niszczą aż 40 proc. światowych plonów, powodując straty szacowane przez FAO na 220 miliardów dolarów. Za sprawą intensywnej wymiany handlowej towarów roślinnych oraz ożywionego ruchu turystycznego, organizmy szkodliwe dla roślin mogą bardzo szybko przemieszczać się nawet na bardzo dalekie odległości. Dodatkowo odczuwalne już na całym świecie zmiany klimatu, sprzyjają rozprzestrzenianiu i zadomowieniu się nowych gatunków organizmów szkodliwych, stanowiąc poważne zagrożenie dla produkcji roślinnej.

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin to okazja do przypomnienia społeczeństwom, politykom i decydentom na całym świecie, że rośliny są bardzo ważne dla naszego życia i jak wiele im zawdzięczamy.

Wraz z pandemią COVID-19 jeszcze bardziej potrzeba zmian i przywrócenia równowagi w sposobie produkcji i konsumpcji naszej żywności. W tym celu obchody MRZR zostały oficjalnie przedłużone do połowy bieżącego roku. Następnie wejdziemy w Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw, który będzie wyjątkową okazją do podniesienia świadomości na temat ważnej roli owoców i warzyw w żywieniu ludzi, w bezpieczeństwie żywnościowym i zapewnieniu zdrowia, a także w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Tomasz Miroński

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net