Absolwent naszej uczelni jest poszukiwany na rynku pracy

Dr Agnieszka Agnieszka Górska, rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej (Fot. Tomasz Miroński)

Olsztyńska Szkoła Wyższa to największa niepubliczna uczelnia w regionie i jedna z największych w Polsce północnej. Naszym atutem jest ponad 20-letnie doświadczenie kultywujące dobre tradycje akademickie wypracowane przez WSIiE i OSW. Znajomość lokalnego rynku pracy, stały kontakt z interesariuszami sprawia, iż błyskawicznie reagujemy na zmieniającą się rzeczywistość — mówi dr Agnieszka Górska, rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.


Pani rektor, czy bycie kobietą i stereotypy związane z płcią żeńska przeszkadzają, czy pomagają w sprawowaniu Pani funkcji? Jak Pani odnajduje się w męskim gronie rektorów uczelni wyższych?

Uczelnie wyższe stosunkowo wolno poddawały się wszelkim zmianom zachodzącym w sferze publicznej, do dziś niektóre z nich nie są w pełni gotowe, by odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata, a dotyczy to między innymi sfery zarządzania. Do niedawna stosunkowo rzadko spotykaliśmy kobiety pełniące funkcję rektora, czy prorektora. Obecnie możemy zaobserwować zmiany zachodzące w tym obszarze. Mamy już wiele przykładów uczelni znakomicie kierowanych przez kobietę — rektora.
Po objęciu stanowiska miałam świadomość tego, że w środowisku akademickim funkcjonują mocno zakorzenione stereotypy. Jednak w żaden sposób nie przeszkadzają mi one w sprawowaniu funkcji. Prawdę mówiąc, jeszcze mocniej motywują do intensywnej pracy. Moja dotychczasowa działalność związana była z różnymi obszarami zarządzania, zwłaszcza w zakresie kierowania dużymi zespołami. Dowodem na pozytywny odbiór mej pracy stało się wyróżnienie Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2019. W gronie rektorów, gdzie zdecydowaną większość stanowią mężczyźni, odnajduję się znakomicie. Wyrazem pozytywnego postrzegania mej osoby jest, chociażby powołanie mnie jako członka Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w skład Komisji Rewizyjnej.

Niedawno uczelnia, którą pani kieruje, zmierzyła się z ogromnym wyzwaniem, jakim było połączenie WSIiE oraz OSW im. Józefa Rusieckiego. Powstała Olsztyńska Szkoła Wyższa. Jaka to uczelnia? Czym wyróżnia się spośród innych w regionie?

Olsztyńska Szkoła Wyższa to największa niepubliczna uczelnia w regionie i jedna z największych w Polsce północnej. Naszym atutem jest ponad 20-letnie doświadczenie kultywujące dobre tradycje akademickie wypracowane przez WSIiE i OSW. Znajomość lokalnego rynku pracy, stały kontakt z interesariuszami sprawia, iż błyskawicznie reagujemy na zmieniającą się rzeczywistość. Dynamizm działań przejawia się w elastyczności i realnym dostosowaniu do potrzeb współczesnego świata. Studia w OSW realizowane są w ramach profilu praktycznego. Dobra atmosfera studiowania, indywidualne podejście do każdego studenta to wyróżniki, na które można sobie pozwolić dzięki uproszczonej strukturze organizacyjnej i szybkiemu obiegowi informacji. Naszym niewątpliwym atutem są unikatowe kierunki, wśród nich: fizjoterapia, wychowanie fizyczne i kosmetologia, warto jednak podkreślić, iż pozostałe posiadają dobre oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co jest dowodem na wysoką jakość kształcenia. Stawiamy na bezpośredni kontakt z profesjonalnymi praktykami z poszczególnych dziedzin. Wyróżnia nas również campus akademicki, dobra baza dydaktyczna, basen, akademik.

Absolwent Olsztyńskiej Szkoły Wyższej to…
To osoba niebojącą się wyzwań, przygotowana przez praktyków do działań w zmiennych warunkach pracy. Studia w OSW dają szerokie możliwości zatrudnienia bowiem praktyczny profil kształcenia zapewnia wiedzę i kompetencje, które wspomagają elastyczność działań. Dlatego też absolwent naszej uczelni jest poszukiwany na rynku pracy.

Świat walczy z epidemią koronawirusa. Także społeczność Olsztyńskiej Szkoły Wyższej mierzy się z tym niezwykle poważnym wyzwaniem. Jak teraz wygląda praca uczelni?
Covid wszystkim utrudnia życie. Priorytetem wszelkich postanowień w codzienności uczelnianej jest przede wszystkim bezpieczeństwo, niemniej nie zapominamy o celach statutowych, wśród których jest — dbałość o jakość edukacji. Praktyczny profil kształcenia wymaga od nas pracy w systemie hybrydowym. Ogólnie rzecz biorąc koniecznym stało się więc zespolenie pracy zdalnej wykorzystującej odpowiednie systemy i narzędzia informatyczne z nauką stacjonarną w kontakcie bezpośrednim w realizacji zajęć tego wymagających. Zapewnia to efektywność nauczania na zadowalającym poziomie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa zapewniamy ostatnim rocznikom kształcenie w bezpośrednim kontakcie. Wiele zajęć wymagających spotkań z wykładowcą w sali wykładowej realizowanych jest w reżimie sanitarnym według dawnych zasad. Dbając o realizację zajęć praktycznych wprowadziliśmy jeszcze w lipcu możliwość powrotu na zajęcia stacjonarne studentom kierunków: wychowanie fizyczne, kosmetologia i fizjoterapia. Dostosowanie do sytuacji epidemicznej to efekt stałego monitoringu i odpowiadania na potrzeby. Nie jest to proste bowiem komplikuje harmonogram zajęć. Jest nieodzowne — bo musimy reagować na bieżąco.

Czy oferta edukacyjna uczelni w nowym roku akademickim zostanie poszerzona?
Nie stoimy w miejscu. Dokładamy wszelkich starań, by oferta kształcenia była aktualizowana zgodnie z wymogami współczesnego rynku pracy. Efektem konsultacji z pracodawcami jest przygotowanie wniosków o uruchomienie kierunków: informatyka, logistyka i zarządzanie.
Jednakże patrzymy również w szerszej perspektywie i zamierzamy w kolejnych latach wciąż wzbogacać ofertę o kierunki, których ukończenie zapewni absolwentom stabilną sytuację i jeszcze większe możliwości na rynku pracy.

Tomasz Miroński