Gmina Sępopol. Sześć dróg w remoncie, następne czekają na swoją kolej

Remont drogi z Dzietrzychowa do Majmławek został podzielony na etapy. Wcześniej gmina dzięki dotacji z KOWR wyremontowała dwa pierwsze odcinki. Tym razem zostanie gruntownie przebudowane kolejne 240 metrów szerokiej na cztery metry drogi (Fot. Archiwum)

Urząd Miejski w Sępopolu wciąż pozyskuje środki na inwestycje drogowe. To priorytet władz gminy, bo potrzeb w tej kwestii jest wiele. Teraz do Sępopola trafią kolejne pieniądze. Tym razem na przebudowę drogi w Majmławkach. –  Za wsparcie dziękujemy władzom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z Olsztyna, bez którego duża część inwestycji realizowanych na terenie naszej gminy nie mogłaby dojść do skutku –  podkreśla Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola.


Remont drogi z Dzietrzychowa do Majmławek został podzielony na etapy. Wcześniej gmina dzięki dotacji z KOWR wyremontowała dwa pierwsze odcinki. Tym razem zostanie gruntownie przebudowane kolejne 240 metrów szerokiej na cztery metry drogi. Podczas prac zostanie wykonana zupełnie nowa podbudowa jezdni, która będzie zwieńczona drogowymi płytami betonowymi o grubości 15 cm. Dodatkowo wykonawca wzmocni pobocza kruszywem drogowym oraz odtworzy rowy chłonne, służące odprowadzeniu wód opadowych z drogi.

– Za wsparcie dziękujemy władzom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z Olsztyna, bez którego duża część inwestycji realizowanych na terenie naszej gminy nie mogłaby dojść do skutku  –  podkreśla Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola. – Na przebudowę czeka jeszcze bardzo wiele dróg. Cała sieć dróg gminnych to ponad 300 km, ale nie na wszystkie drogi, które powinny być wykonane w pierwszej kolejności, można uzyskać środki zewnętrzne. Gmina nie posiada wystarczających dochodów, by sfinansować prace z własnych środków, dlatego też jedynym rozwiązaniem naprawy dróg gruntowych jest szukanie wsparcia we wszelkich instytucjach, które mogą sfinansować inwestycje. Tak też staramy się robić – dodaje.

To nie jedyne inwestycje drogowe, które obecnie realizuje gmina Sępopol. –  Niedawno, dzięki Programowi Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 skończyliśmy remonty dróg w Romankowie i Różynie. Obecnie trwają przebudowy dróg w Wodukajmach, Domaradach, kolejna w Różynie i Smolance oraz na ulicy Grodzickiego w Sępopolu. Łącznie na te działania Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał 10 385 367 zł z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – mówi Irena Wołosiuk.

– Kolejne inwestycje czekają na realizację. Są wśród nich te zadania, które uzyskały wsparcie i znalazły się na liście Funduszu Dróg Samorządowych – mówi Piotr Łazar, zastępca burmistrza Sępopola. – Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji aż pięciu dróg, a kolejna szósta znajduje się wysoko na liście rezerwowej z dużą szansą na dofinansowanie. Realizacja tych inwestycji jest uzależniona od możliwości finansowych gminy i decyzje będą zapadały indywidualnie. Niebagatelne znaczenie ma również wynik rozstrzyganych postępowań przetargowych, z uwagi na ograniczoną ilość firm budujących drogi w naszym regionie województwa, a jest ich zaledwie kilka. Chcielibyśmy zrealizować wszystkie inwestycje, jednak zdecydują o tym możliwości finansowe budżetu gminy. W poprzednim roku zmuszeniu byliśmy zrezygnować, mimo otrzymanego dofinansowania z 3 dróg, ponieważ możliwości finansowe nie pozwoliły na wyodrębnienie środków na wkład własny do planowanych inwestycji. Mamy nadzieję, że większość zaplanowanych inwestycji będziemy mogli jednak zrealizować. Na czas realizacji inwestycji prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość, a za utrudnienia w poruszaniu się drogą przepraszamy – dodaje Piotr Łazar.

Łukasz Jankowski