Przejście graniczne Bezledy – Bagrationowsk

Aktualna sytuacja na przejściu granicznym Bezledy – Bagrationowsk.
UWAGA, obrazy z kamer są odświeżane z różną częstotliwością.


strona polska

strona rosyjska


MINI-CZAT – wymagane jest podanie nicka lub skorzystanie z wygenerowanego. Czat nie rejestruje adresów IP.
UWAGA – wpisy zawierające dane osobowe oraz zwroty niedopuszczalne, wulgaryzmy będą kasowane.

Latest Message: 2 minutes ago